Експеримент в българско село раздава пари на жителите

Неговата цел е да победи бедността и да насърчи потреблението

Експеримент в българско село раздава пари на жителите

В едно българско село стотици хора месечно ще получават пари само, защото са се родили. Експериментът се подготвя от група икономисти. Става въпрос за така наречения базов доход.

Неговата цел е да победи бедността и да насърчи потреблението. Така в едно село у нас с население около 500 души - всеки жител - независимо от доходите - ще получaва месечно пари, съобщава НоваТВ.

Селото вече е избрано, но името му се пази в тайна. Планира се експериментът да започне в началото на 2017 г. и да продължи една година. А след това ще се анализират ефектите. Подобни експерименти ще има и във Финалдия и Холандия. Там месечно ще дават по 800 и 890 евро.

Безусловен базов доход:

Безусловният базов доход е предложен за първи път от англо-американския политически теоретик Томас Пейн (1737-1809). Той предвижда безусловно предоставяне на парична сума на всички на индивидуална основа, без значение колко получава и дали изобщо работи.

Организацията Basic Income Earth Network обяснява, че системата за „безусловен базов доход“ представлява „форма на гарантиран минимален доход, който се различава значително от този, които в момента съществува в много европейски държави като разликите са най-малко три:

-          Изплаща се на хората индивидуално, а не на домакинство

-          Изплаща се независимо какви други доходи има индивидът

-          Изплаща се без да се изисква от индивида упражняване на труд или от желанието му да се приеме работа, ако му бъде предложена

Коментари: 0