Енергийната камара иска от КЕВР прозрачност при свободния пазар на ток

Обсъдени са повишените цени на квотите за въглеродните емисии и влиянието им върху бъдещите ценови решения на регулатора

Енергийната камара иска от КЕВР прозрачност при свободния пазар на ток

Снимка: Economic.bg

От Националната енергийна камара изтъкнаха пред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) значението на прозрачността на свободния пазар на ток. Според експертите ролята на независимия регулатор е много важна за създаването на конкурентна среда в енергийния сектор и за справедливо третиране на пазарните участници в борсовата търговия. Това стана ясно след работна среща между ръководството на регулатора и Националната енергийна камара.

Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов заяви, че усилията на Комисията са изцяло в подкрепа на по-нататъшната либерализация на пазара в посока на повишаване на неговата ликвидност и прозрачност. Работна група на регулатора вече провежда предварително проучване, което предстои да изясни основателността на постъпилите сигнали за евентуални нарушения от страна на участници в търговията на свободната борса.

На срещата са обсъдени и актуални въпроси за състоянието и тенденциите на развитие на свободния електроенергиен пазар и ролята на енергийния регулатор за мониторинг и контрол на пазара на едро, изготвянето на Правила за измерване на количествата електроенергия и на Общи условия на електроразпределителните дружества и на крайните снабдители. Разменени са и мненията относно повишените цени на квотите за въглеродните емисии на международните пазари и възможното им влияние върху бъдещите ценови решения на КЕВР.

Двете страни се договориха подобни разговори да бъдат провеждани периодично, по предварително уточнени теми.

Коментари: 0