Енергийни гиганти искат „зелено“ финансиране от ЕС и за ядрената енергия

Седем компании изпратиха общо писмо до ЕК

Енергийни гиганти искат „зелено“ финансиране от ЕС и за ядрената енергия

Снимка: Unsplash

Едни от най-големите енергийни компании в ЕС са изпратили писмо до ЕК, призовавайки я да създаде независима група учени и експерти, които да оценят дали ядрената енергия е нисковъглероден и устойчив източник на електроенергия. 


Чешката CEZ , френските EDF и Orano, финландският Fortum, румънската Nuclearelectrica, полската PGE и словашката Slovenské Elektrárne съвместно настояват за независима оценка на ядрената енергия.
Целта на седемте дружества е да получат съгласието на ЕК, че ядрената индустрия трябва да се възползва от бъдещо т.нар. "зелено финансиране".

На 9 март техническата експертна група, която съветва Европейската комисия по устойчиво финансиране, публикува своите окончателни препоръки относно "таксономията на ЕС", която определя критериите за класификация на източниците на електроенергия дали изпълняват дългосрочните зелени цели на блока. Правилата са предназначени да помогнат на инвеститорите и потребителите да идентифицират икономически дейности, които могат да се считат за екологично екологични. Ядрената енергия не беше спомената нито веднъж в подробния окончателен доклад от 66 страници, разработен от Техническата експертна група (TAG). Техническото приложение от 593 страници съдържа няколко кратки параграфа, свързани с „обсъжданията на TEG относно ядрената енергия“. 

"Доказателствата за потенциалния съществен принос на ядрената енергия за целите за намаляване на климата бяха обширни и ясни. Потенциалната роля на ядрената енергия в нисковъглеродното снабдяване е добре документирана“, пише в анализа. Според него обаче не стои така въпросът с управлението на радиоактивните отпадъци. „Съществува международен консенсус, че е необходимо безопасно, дългосрочно техническо решение, за да се реши настоящата неустойчива ситуация". „Следователно TEG не препоръчва включването на ядрената енергия в таксономията на този етап. Освен това TEG препоръчва в бъдеще да се предприеме по-обширна техническа работа по аспектите на ядрената енергия и от група със задълбочена техническа експертиза за технологиите на ядрения жизнен цикъл и съществуващите и потенциалните въздействия върху околната среда във всички цели", се заключва в анализа по темата. 

"Европейският съюз вече използва много обширни регулации, закони и директиви, за да гарантира, че ядрената енергия не причинява и не може да причини щети. Това се отнася и за радиоактивни отпадъци. Експлоатацията и тяхното управление не се регулира само от европейските директиви, но също така е и под контрола на регулаторите и международните организации“, каза той.


"Техническата експертна група сама признава, че атомната енергия е твърде сложно да се оцени", коментира изпълнителният директор на CEZ Даниел Бенеш. Според него е логично, ако в ЕК и изследователския ѝ център липсва опит, да бъде назначена независима експертна оценка. 

Ядрената енергия вече представлява една пета от производството на електроенергия в Европейския съюз, се отбелязва в изявлението и може да допринесе значително за климатичните цели на блока.
Коментари: 0