ЕП разшири списъка на забранените пластмаси

Очаква се забраната да влезе в сила от 2021 г.

ЕП разшири списъка на забранените пластмаси

Снимка: Pixabay

Европейският парламент разшири списъка на забранените пластмаси, като добави оксо-разградими изделия като опаковки и съдове от разширен полистирен, съобщиха от Европейския парламент (ЕП). Евродепутатите днес подкрепиха с 571 гласа "за", 53 "против" и 43 "въздържали се решението за забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба. Очаква се забраната да влезе в сила от 2021 г. 

Пластмасовите чинии, чаши, сламки, клечки за уши, дръжки за балони и други, съставляват 70% от отпадъците на Световния океан. Евродепутатите взеха решение до 2025 г. в ЕС да се намали поне с 25% използването на пластмасови изделия, които могат да бъдат заменени. Това включва кутиите за еднократна употреба за сандвичи, плодове, зеленчуци, десерти или сладолед. 

Държавите трябва да предложат национален план за насърчаване използването на изделия за многократна употреба, които подлежат на преработка. Други пластмаси, като бутилките за напитки, ще трябва да се събират разделно и до 2025 г. 90% от тях да подлежат на преработване.

Евродепутатите одобриха и мерки, които засягат отпадъците от тютюневи изделия (цигарените филтри с пластмаса). Тези отпадъци ще трябва да се намалят наполовина до 2025 г. и с 80 на сто до 2030 година. За разграждането на един цигарен фас, изхвърлен на пътя, са необходими 12 години. Това е вторият най-често срещан пластмасов замърсител. Страните от ЕС ще трябва положат усилия производителите на тютюневи изделия да покриват разходите за събиране на отпадъците от тези изделия, както и по-нататъшните разходи за превоз, обработка и събиране на отпадъците. 

Държавите трябва също да направят необходимото поне половината от изгубените или изоставени риболовни приспособления, съдържащи пластмаса, да се събират всяка година. Поставената цел за преработката им е най-малко 15 на сто до 2025 година. Производителите на риболовни съоръжения трябва да участват в процеса на преработка.

Според Европейската комисия над 80% от отпадъците по плажовете са от пластмаса. Посочените изделия в забраната покриват 70 на сто от всички отпадъци в Световния океан. Заради бавното си разграждане, пластмасата се натрупва и е открита в тюлени, китове, морски костенурки и птици, в рибата и ракообразните - в хранителната верига на човека.

Пластмасите са удобна, приспособима, полезна и икономически ценна суровина, но трябва да бъдат по-добре използвани, повторно използвани и преработвани. Когато се изхвърля, икономическото въздействие на пластмасата обхваща не само изгубената икономическа стойност на суровината, но и разходите за почистване и причинява загуби на туризма, риболова и корабоплаването.
Коментари: 0