ЕС иска да развие в огромни мащаби вятърната енергия

Еврокомисията си поставя за цел да бъдат изградени 300 GW офшорни вятърни паркове, което ще струва 800 млрд. евро

ЕС иска да развие в огромни мащаби вятърната енергия

Снимка: Pixabay

Капацитетът на ЕС за офшорни вятърни ферми в Северно, Балтийско, Средиземно и Черно морета, както и в Атлантическия океан ще бъде увеличен 25 пъти, съгласно проект на план, изготвен и представен днес от Европейската комисия.

ЕС се стреми да постигне напредък по отношение на целта за неутралност на въглеродните емисии до 2050 г. и да въведе потенциално конкурентни иновации, които ще поставят неговата индустрия в челните редици на нарастващия сектор.

В подкрепа на постигането на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Европейската комисия представя днес Стратегията на ЕС за възобновяема енергията от разположени в морето инсталации. В нея се предлага да се увеличат мощностите в Европа за производство на вятърна енергия от инсталации в морето от сегашните 12 GW на поне 60 GW до 2030 г. и на 300 GW до 2050 г. Целта на Комисията е тогава тези мощности да се допълват от 40 GW океанска енергия и други нови технологии, като плаващите ветрогенераторни и слънчеви инсталации.

Франд Тимерманс, който отговаря за Европейската Зелена сделка, заяви днес, че ЕС има „всичко, от което се нуждае“, за да отдели необходимата инвестиция от 800 млрд. евро за да достигне целта от 300 GW морски вятър до 2050 г.

С нашите огромни морски басейни и индустриално ръководство Европейският съюз има всичко необходимо, за да отговори на предизвикателството“, смята Тимерманс. 

Европейската комисия изчислява, че изпълнението на стратегията ще изисква интегриране на целите за развитие на морските възобновяеми енергийни източници в националните морски пространствени планове. Крайбрежните държави, каквато е България, трябва да ги представят до март 2021 г.

Държавите членки се насърчават да използват механизма за възстановяване и устойчивост и да работят съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и други финансови институции в подкрепа на инвестициите в офшорна енергия чрез програмата InvestEU.

ЕК казва, че този амбициозен ръст ще почива на огромния потенциал на всички европейски морски басейни и на световната лидерска позиция на фирмите от ЕС, работещи в сектора. Благодарение на него ще се създадат нови възможности за промишлеността, „зелени" работни места в целия континент и ще се укрепи лидерската позиция на ЕС в сферата на технологиите за енергия от инсталации в морето. Ще се гарантира и опазването на околната среда, биологичното разнообразие и рибарството.

Коментари: 0