ЕС окончателно даде зелена светлина на спорната директива за авторско право

Държавите членки ще трябва да транспонират новите правила в националното си законодателство

ЕС окончателно даде зелена светлина на спорната директива за авторско право

Снимка: Pexels

1056 ~ 3 мин. четене
Съветът на ЕС прие окончателно новата регулация в сферата на авторското право. След подписването и публикуването на директивата в Официален вестник на Блока държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да транспонират новите правила в националното си законодателство.

Промените в областта дойдоха на фона на острата необходимост от модернизиране на вече остарялото законодателство. Последната обща директива е от 2001 г., а през това време цифровата среда и икономика се развиха значително. Новите правила целят защита на авторите и творците, нови възможности за достъп и споделяне на защитено съдържание онлайн и в крайна сметка да проправят път към истински цифров единен пазар.

Те обаче провокираха и остри критики заради съмненията, че вместо да подпомогнат конкуренцията, всъщност ще засилят монопола на гигантите. Има опасения и затова, че директивата създава предпоставки за цензура и ограничаване на основни човешки права. Най-противоречиви се оказаха членовете 11 и 13 (15 и 17 след преномерация) – първият, станал известен като „данък линк“, а вторият предполагащ предварителна филтрация на потребителско съдържание. 

Какво предвижда директивата, според ЕК: 

А) Адаптиране на изключенията/ограниченията в областта на авторското право в цифрова и трансгранична среда Директивата въвежда задължителни изключения от авторското право за целите на извличането на информация от текст и данни, онлайн преподавателски дейности и опазването и онлайн разпространението на културно наследство.

Б) Подобряване на практиките за лицензиране, така че да се гарантира по-широк достъп до съдържание Директивата предвижда хармонизирани правила за улесняване на:

  • използването на произведения, които вече не се предлагат на пазара (произведения извън търговско обращение),
  • издаването на колективни лицензи с разширен ефект и
  • уреждането на права за филми на платформите за видео по заявка.
В) Постигане на добре функциониращ пазар за авторското право Директивата въвежда ново право за издателите на публикации в печата при цифровото използване на техните публикации в печата. Авторите на произведения, включени в публикациите в печата, ще имат право на дял от приходите на издателите на публикации в печата, произтичащи от това ново право.

Що се отнася до платформите за споделяне на онлайн съдържание, които се основават на модела „качено от ползвателя съдържание“, директивата уточнява правната рамка, в която те ще осъществяват дейността си. Според новите правила те ще трябва по принцип да получат лиценз за защитени с авторско право произведения, качени в интернет от ползватели, освен ако не са изпълнени редица условия, предвидени в директивата. Надеждата е, че носителите на права ще могат по-добре да договарят условията за използване на техните произведения онлайн и да получават възнаграждение за онлайн използването на тяхното съдържание от тези платформи. 

Същевременно директивата позволява на ползвателите да генерират и качват съдържание свободно, за целите на цитиране, критика, рецензиране, карикатура, пародия или имитация. С оглед на това тя преобразува тези изключения, понастоящем незадължителни за държавите членки, в задължителни изключения за този конкретен вид използване.

Освен това с директивата на авторите и изпълнителите се гарантира правото да получат подходящо и пропорционално възнаграждение за лицензирането или прехвърлянето на техните права, въвежда се задължение за прозрачност по отношение на използването на лицензираните произведения и механизъм за коригиране на възнаграждението, придружен от специален механизъм за алтернативно уреждане на спорове. Разработчиците на софтуер са изключени от тези правила.
Коментари: 0