ЕС ще инвестира €115 млн. в иновативни морски и крайбрежни проекти

Предприятията от синята икономика разработват решения в областта на възобновяемата енергия, устойчивите морски дарове и т.н.

ЕС ще инвестира €115 млн. в иновативни морски и крайбрежни проекти

Снимка: Pexels

Европейският съюз ще инвестира общо 115 млн. евро в новаторски проекти в областта на синята икономика, която обхваща дейностите, свързани с океаните, моретата и бреговете. Част от средствата ще дойдат от новоучреден фонд на име BlueInvest, който днес бе създаден от Европейската комисия в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Това се случи на конференцията BlueInvest Day в Брюксел. На нея зам.-председателят на ЕИБ Ема Наваро и европейският комисар за околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс представиха новия фонд с капитал 75 млн. евро, които ще бъдат инвестирани за подпомагане на синята икономика.

Фондът BlueInvest ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд и ще финансира базови фондове за дялово участие, чийто стратегически фокус е подпомагане на новаторски проекти в синята икономика. Този сектор може да играе важна роля за осъществяването на обявената в Европейския зелен пакт амбиция за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика. Новата програма се подкрепя от Европейския фонд за стратегически инвестиции — който е финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа.

Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия — от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани с морската икономика. Синята икономика включва множество обещаващи предприятия на ранен етап на развитие — често създадени с подкрепата на финансирани от ЕС програми за научноизследователска и развойна дейност (НИРД). Тези предприятия разработват решения в областта на възобновяемата енергия, устойчивите морски дарове, сините биотехнологии, морските информационни технологии и много други.

Разпределянето на парите от новия фонд ще се подпомага от едноименната онлайн платформа BlueInvest, която подпомага инвестиционната готовност и достъпа до финансиране на стартъпи, малки и средни предприятия (МСП) и разрастващите се предприятия.

Чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство Комисията осигурява и допълнителна схема за безвъзмездна помощ с бюджет 40 млн. евро, предназначена да подпомага МСП от синята икономика при разработването и пазарната реализация на новаторски и устойчиви продукти, технологии и услуги.
Коментари: 0