ЕСО и Енергйната борса се присъединиха към проект за обединение на пазарите

Тази стъпка ще позволи на енергийния ни пазар да излезе от изолирания режим и ще даде възможност за трансгранична търговия

ЕСО и Енергйната борса се присъединиха към проект за обединение на пазарите

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и Българската независима енергийна борса се присъединиха към проект за обединение на пазарите „В рамките на деня“ (IDM) с още няколко държави. Тази стъпка ще позволи на енергийния ни пазар да излезе от изолирания режим и ще даде възможност за трансгранична търговия.

Проектът, наречен Local implementation project 15 („Локален проект за внедряване 15“), участват пазарните оператори и операторите на преносни мрежи на Румъния, Унгария, Хърватска, Словения, Чехия, Полша, Австрия, Германия. Включването на България има за цел присъединяването на българската пазарна зона за времеви хоризонт „В рамките на деня“ към Европейското единно пазарно обединение XBID (Cross Border Intraday), чрез границата България – Румъния, заедно с т.нар. „втора вълна на присъединяване“ (XBID second wave). Планираният срок е месец юни 2019 г. като дотогава към проекта трябва да се присъединят още държави.

в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1222 за установяването на насоки относно разпределянето на преносната способност и управление на претоварването.

В резултат на активната си дейност за пазарна интеграция на регионално и европейско ниво, и в изпълнение на разпоредбите на Европейското законодателство,

Българската независима енергийна борса и Електроенергийният системен оператор ще фокусират усилията си и всички необходими ресурси за успешното приключване на проекта в предвидения срок. В съвместната ни работа разчитаме на безрезервната подкрепа на българските институции за преодоляване на пречки от нормативен и организационен характер, както и на подкрепа от страна на участниците в пазара на електроенергия, пише в съобщенето си ЕСО.

Бъдещото съществуване на такава трансгранична търговия и възможността за известяване на сделките в сегмента „в рамките на деня”, е изключително важно, тъй като ще позволи по-голяма ликвидност на пазара, което ще допринесе за търгуване на по-големи обеми и ще дава доста представителен ценови сигнал в случай, че е обвързан със съседните пазари.

XBID ще обедини европейски пазари „ден напред“ и „в рамките на деня“ и според регламента всички оператори, включитено българската БНЕБ, трябва да създадат всички предпоставки и да участват в единното обединение на пазарите „в рамките на деня“.

Платформата представлява комплексен модел, който се състои от три модула – търговия, номинации и доставка, управление на презгранични капацитети. Накратко какво представлява XBID – когато ние сме част от този проект за пазарно обединение и някой от вас отвори търговската система и види оферта на екрана, която е активна и може да се търгува, тя може да е предложена от търговски участник, който е в Италия, Германия или някъде другаде в Европа. Фактът, че тя е активна на екарата и се вижда, означава всъщност, че платформата XBID е решила една оптимизационна задача и е намерила начин тази енергия да бъде доставена към вас или от вас до съответния търговски участник през всички граници, без значение дали той е продавач или купувач.

Коментари: 0