ЕСО получава 1.2 млн. лв. от ЕК за проекти в областта на интелигентните мрежи

Той ще даде възможност на операторите в региона да обменят практики в процеса по управление на електроенергийната система

ЕСО получава 1.2 млн. лв. от ЕК за проекти в областта на интелигентните мрежи

„Електроенергийният системен оператор“ ЕАД безвъзмездно ще получи над 1.2 млн. лв. в рамките на проекта „Трансгранично управление на непостоянните енергийни източници и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро – CROSSBOW”на Европейската комисия. Основна цел на проекта е да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия.

Общата му стойност е над 21 млн. евро, от които над 17 млн. евро е безвъзмездно съфинансиране. Идеята е финансирана със средства от програма „Хоризонт“ 2020“ на ЕК. Той се определя като един от стратегическите за Европейския съюз в областта на интелигентните мрежи.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обясни, че участието на ЕСО в проекта CROSSBOW ще се даде възможност на операторите в региона да обменят най-добри практики в процеса по управление на електроенергийната система. Тя допълни, че създаването на регионален координационен център в Югоизточна Европа, подобен на вече съществуващите в Западна и Централна Европа ще гарантира повишаване надеждността и ефективността на преносната система в региона.

„Даваме началото на проекта именно в навечерието на първото българско председателство на Съвета на ЕС – ясен знак, че сме ангажирани с приоритета за приложение на законодателството „Чиста енергия за всички европейци“ и интегриране на електроенергийните пазари в Западните балкани“, Петкова по време на откриването на срещата в Министерството на енергетиката. Двудневната среща събира участници от 14 държави, сред които и 8 оператори на преносни мрежи - България, Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора.

ЕСО ЕАД има опит с разрешаването на експлоатационни проблеми, свързани баланса между производство и потребление на електроенергия. В тази връзка системният оператор ще участва в демонстрациите по CROSSBOW проекта с този актуален казус и предприеманите мерки. ПАВЕЦ Чаира би могла да разшири дейността си по балансиране на пазара в региона. Целта е CROSSBOW да анализира данните и помогне за използване на възобновяемата енергия на регионално равнище със съседните страни.

Проектът „CROSSBOW“ се ръководи от ETRA GROUP и има за цел да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия и съоръженията за нейното съхранение. Това способства по-широко разгръщане на незамърсяващи енергийни източници, съкращаване на мрежовите експлоатационни разходи и увеличаване на икономическите ползи от екологично чистата енергия.

Резултатите от проекта “CROSSBOW” ще бъдат анализирани от осемте оператори на преносни системи от Югоизточна Европа. Ще бъдат демонстрирани отделни случаи на справяне с транснационалните предизвикателства, пред които е изправена всяка от участващите в проекта страни.

Коментари: 0