EVN предвижда хаос заради объркваща регулация на индустриалните паркове

Електроразпределителното дружество предупреждава, че с новите законови разпоредби се ограничават фирмите в зоните

EVN предвижда хаос заради объркваща регулация на индустриалните паркове

Част от текстовете, с които новият закон за индустриалните паркове ще регулира изграждането и работата им, са объркващи и може да отблъснат потенциалните инвеститори в страната. В частност става въпрос за разпоредбите, които касаят изменения в Закона за енергетиката.

Според EVN така оформените текстове казват, че индустриалните паркове трябва да изграждат инфраструктурата сами, което ще оскъпи мрежовите услуги за тях и ще доведе до допълнителни ограничения да участват в свободния пазар на електроенергия. Такава е позицията на дружество относно законопроекта, които все още предстои да се приеме. Тя е подкрепена от другите големи електроенергийни предприятия, обслужващи страната.

В специалния закон за индустриалните паркове е записано, че за да е лицензиран като индустриален парк, задължително трябва да има изградена затворена разпределителна мрежа, която да обслужва само дейности, осъществявани на територията му. Според EVN обаче това задължение ще доведе до последствия за ползвателите на енергия в този парк, тъй като те ще са в група, която има общ доставчик и отделните производства няма да могат да си избират доставчик, което е лимитиращо условие, а не благоприятстващо.

"Друг проблем е, че ще се плаща допълнително за поддържането на вътрешната мрежа от потребителите в парка", обясни Гочо Чемширов, заместник-председател на „Електроразпределение Юг“.

„Това ще доведе до лавина от допълнителни казуси, които може да избегнем още на този етап“, коментира Калина Трифонова, заместник-председател на Управителния съвет на EVN.

Според EVN бъдещите инвеститори вероятно не са запознати с тези рискове в закона и това може да ги отблъсне. От компанията препоръчват това да не е задължително условие за лицензирането на индустриален парк, а затворена мрежа да се изгражда само тогава, когато производството наистина се отнася за интегрирани доставки.

Позицията на работодателите и големия бизнес е различна, тъй като според тях е логично инвеститорите да контактуват само с едно дружество – чиято е собствеността на терените, което да влезе в ролята на единен посредник с отделните доставчици на услуги (поддръжка на инфраструктура, ВиК, електрическа мрежа, поддръжка на улично осветление и др.).

В позиция на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) през април се казва, че въвеждането на затворените разпределителни мрежи следва да способства за регулацията, като позволи на предприятията да бъдат възмездени за използването на техни съоръжения от трети страни.

Коментари: 0