Европарламентът гласува нови правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности

Лицата, които разкриват придобита в работна среда информация свързана с нелегални или нанасящи вреда дейности, ще бъдат по-добре защитени

Европарламентът гласува нови правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности
Европарламентът в Страсбург гласува днес нови правила за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Те ще създадат сигурни канали за подаване на сигнали свързани с нарушения на правото на ЕС (в предприятия или публични органи), предпазни мерки срещу репресии, заплахи или тормоз, като и система за подкрепа, правна помощ, информация относно процедурите и средства за защита, предаде репортер на Economic.bg. До момента такива правила за защита имаше само в някои страни от ЕС и те покриваха отделни сектори. 

„Ние трябва да осигурим закрила на онези, които защитават интересите на Европа“, заяви авторът на позицията на ЕП Виржини Розиер. „Те защитават нас, защитават европейската демокрация и европейските обществени блага“, коментира Розиер.

Основни елементи на законодателството

Мерките, по които Парламентът достигна предварително споразумение със Съвета през март, целят да направят по-лесно и по-безопасно за хората да сигнализират за нередности.
Правилата ще важат за сигнали в широк спектър от области ‒ данъчни измами, пране на пари, обществени поръчки, безопасност на продуктите и на транспорта, защита на околната среда, обществено здраве, защита на потребителите и на личните данни.

Публични и частни организации с над 50 служители ще трябва да създадат канали за подаване на сигнали в рамките на съответната организация. Националните служби от своя страна ще трябва да изградят външни канали за подаване на сигнали. Хората, които подават сигнала, ще бъдат защитени, независимо дали те сигнализират в рамките на организацията, за която работят, или на национални или европейски органи. 
Директивата предвижда възможност и за публично подаване на сигнали, например на медиите, когато няма никаква реакция на първоначалния сигнал, ако съществува непосредствена заплаха за обществения интерес или при риск от ответни мерки спрямо подалия сигнала.

Всички форми на ответни мерки спрямо подалия сигнала са забранени (включително понижение, временно отстраняване от работа, уволнение и др.). Хора, които оказват съдействие на подалите сигнала, също ще се ползват от закрила. 

Страните членки трябва да осигурят информация за наличните канали за сигнализиране на нарушения и да предложат на хората, които подават сигнал, правна, финансова и психологическа поддръжка. 

Подкрепа от Парламента

Европейският парламент подкрепя от години въвеждането на общи правила на ЕС за защита на хората, сигнализиращи за нарушения. Този въпрос бе повдигнат многократно по време на прочуванията на ЕП по скандалите за избягване на данъци. В резолюция от февруари 2017 г. депутатите призоваха Комисията да предложи законодателство по темата, а през октомври 2017 г. те повториха своя призив.

Следващи стъпки

Правилата трябва да бъдат официално одобрени и от Съвета на ЕС. След това страните в ЕС ще имат две години, за да приведат законодателството си в съответствие с тях.
Коментари: 0