Всички пчелари, кандидатствали за кошери и отводки, ще получат финансиране по НПП

Средствата ще покрият финансирането на още 27 одобрени заявления по Програмата

Всички пчелари, кандидатствали за кошери и отводки, ще получат финансиране по НПП

В резултат от освободен бюджет по мерките на Националната програма по пчеларство 2017-2019 (НПП) е осигурен ресурс в размер на над 82 хил. лв. Средствата ще покрият финансирането на още 27 одобрени заявления по Програмата. От тях 7 заявления са за дейност 1 на мярка Д за закупуване на кошери, 12 са за дейност 2 на мярка Д - за закупуване на отводки, а останалите 8 - и за двете дейности.

Допълнителният бюджет ще обезпечи финансирането по всички мерки и дейности на одобрените заявления за подпомагане за 2019 г.

Актуалният списък с класираните кандидати е публикуван на електронната страница на ДФ „Земеделие“. Към момента във фонда са изготвени 1 852 договора по НПП. От тях 1 770 са подписани, като общият размер на субсидията надхвърля 4,5 млн. лв. 

Коментари: 0