Facebook може да попадне под регулацията на медийната директива в ЕС

Нормативните промени предвиждат по-голяма отговорност за социалните медии

Facebook може да попадне под регулацията на медийната директива в ЕС
Социални мрежи като Facebook и Twitter трябва да започнат да носят по-голяма отговорност и по тази причина Европейската комисия (ЕК) обмисля да разшири обхвата на медийната директива и до този тип канали. Това каза българския комисар по цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел по време на кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред медийния сектор в Европа“. 

„Смятам, че в този цифров свят има място за отговорност на всички медии“, изтъкна Габриел на събитието, на което бяха обсъдени възможностите за преразглеждането на Директивата за аудиовизуални медийни услуги, предава агенция Фокус. Причисляването на социалните платформи към Директивата се очаква да затегне регулацията в сектора. 

Важен въпрос, който възниква на фона на предстоящите промени в нормативната уредба е този за промотирането на европейските произведения. Първоначално ЕК излезе с предложение всяка държава да гарантира 20% дял за европейски произведения, но в крайна сметка е решено той да се увеличи до 30%. 

Сериозни дебати предстоят и по отношение на рекламите в медиите, които досега бяха в рамките на до 12 минути за един час. „Сега Директивата предлага ограничения, които предвиждат от 7.00 до 23.00 часа рекламите да не надхвърлят 20%, за да има по-голяма гъвкавост за продуктово позициониране“ обясни еврокомисарят. 

Тя обърна внимание и на темата за фалшивите новини, като изтъкна, че медийната грамотност е един от ключовите фактори в борбата с тях. "Изправени сме пред феномен, който има огромни негативни последици върху нас като общество и ценности, затова сме длъжни да се борим с него", коментира Габриел. Тя добави, че справянето с проблема може да се случи "само ако се обединим на ниво ЕС". 

От думите ѝ стана ясно, че предстои работа на високо равнище по три основни направления, като на първо място трябва да се създаде определение за това що е фалшива новина. След това трябва да се очертаят добрите практики и, на трето място, да се обмислят бъдещите действия. „Все още не сме на етап действие, а на етап разсъждаване“, смята Габриел. 

Тя напомни, че в момента тече кандидатстване на членове за групата на високо равнище, която след това ще бъде разделена на подгрупи. Една от тях ще е за журналисти, „защото вярвам, че медийното образование е ключов фактор в борбата с фалшивите новини“, посочи още Габриел.
Коментари: 0