Факти за България: 134 години след Съединението

НСИ е подбрал няколко интересни факта за ситуацията в страната сега и в годините около Съединението

Факти за България: 134 години след Съединението
Днес България чества 134 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия. Освен че се обединява по-голямата част от териториите, населявани с етнически българи тогава, с този акт се показва както на Османската империя, така и на Великите сили, че българите могат да извършат подобно нещо сами. Съединението не е подкрепено от Русия, нито от която и да е друга държава от Берлинския конгрес.

Националният статистически институт (НСИ) е подбрал няколко интересни факта за ситуацията в страната сега и в годините около Съединението.

Население
Климат
Инфраструктура


Коментари: 0