Fitch повиши перспективата пред рейтинга на ББР

Активите на Българската банка за развитие надхвърлиха нивото от 3 млрд. лв.

Fitch повиши перспективата пред рейтинга на ББР
Международната рейтингова агенция Fitch повиши перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг „BBB“ на Българската банка за развитие (ББР) от „стабилна“ със стабилна на „положителна“. Кредитният рейтинг е ограничен от нивото на държавния рейтинг, който от една седмица е „BBB“ със положителна перспектива.

Оценката на рейтинговата агенция се базира на надеждната подкрепа на суверена – българската държава, на добрите финансови резултати на ББР, както и на ролята ѝ в подкрепа на икономическата политика на правителството. Положителната перспектива показва наличието на баланс в рисковете, свързани с оценяването на кредитния рейтинг. В съобщението на агенцията е посочено, че в случай на следващо повишение на рейтинга на България този на ББР най-вероятно също ще бъде повишен.

Към края на 2018 г. активите на Българската банка за развитие нараснаха с 22% спрямо същия период на 2017 г. и надхвърлиха нивото от 3 млрд. лв. Банката поддържа най-високите нива на ликвидност и капиталова адекватност в българската банкова система: капиталовата й адекватност възлиза на 40,5%  при средно 20%, като коефициентът на ликвидно покритие е над 1300% при средно 228%. Предоставените на бизнеса кредити през 2018г. са в размер на почти 400  млн. лв. – в сравнение със 120 млн. лв. за 2017, а броят на подкрепените предприятия чрез он-лендинг програмите на ББР нарасна 4 пъти.

През 2018 г. банката е договорила дългосрочен инвестиционен ресурс на стойност над 1.5 млрд. евро от чуждестранни финансови институции, сред които Китайската банка за развитие и Китайската ексим банка. ББР си партнира активно също с Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие към Съвета на Европа, Немската банка за развитие KfW и др.

Бяха създадени и три нови дъщерни дружества на Българската банка за развитие – Фонд за капиталови инвестиции, ББР Лизинг и ББР Факторинг, които заедно с Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция „Джобс“ превръщат институцията в пълноценна финансова група.
Коментари: 0