Фонд „Земеделие“ преведе 9.1 млн. лв. за хуманно отношение към птиците

Досега по схемата са разпределени 16.7 млн. лв. по 180 договора

Фонд „Земеделие“ преведе 9.1 млн. лв. за хуманно отношение към птиците
Държавен фонд „Земеделие“ преведе още 9.1 млн. лв. на земеделските стопани, които са поели ангажимент за хуманно отношение към птиците. Досега по схемата са разпределени 16.7 млн. лв. по 180 договора.

Държавната помощ за хуманно отношение покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. За тази година е предвидено плащане за кокошки-носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, като максималният интензитет на помощта е на годишна база. Новосъздадено предприятие може да се финансира от датата на първото зареждане на птици.

Финансовото подпомагане се предоставя на земеделски стопани-птицевъди, които доброволно поемат прилагането на ангажиментите за хуманно отношение към птиците. Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини, използването на вода с качествата на питейната.
Коментари: 0