Германия и България ще изпълняват екопроекти у нас

Двете страни подготвят споразумение

Германия и България ще изпълняват екопроекти у нас

Правителството одобри проект на Споразумение между Министерството на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия и българското Министерство на околната среда и водите за съвместно изпълнение у нас на пилотни проекти, свързани с околната среда, съобщиха от правителствената информационна служба. Основната цел е създаване на механизъм за сътрудничество при съвместно изпълнение на пилотни проекти в областта на опазването на околната среда на територията на България.

Споразумението регламентира предоставянето на безвъзмездно финансиране и/или целеви заеми, осигурени от федералното министерство, на предложени от МОСВ и договорени от двете страни проекти.

В документа е уредена процедурата за приемане и оценка на проектни документи от страна на МОСВ, последващата им проверка и подбор от германската страна, както и сключването на договори за финансиране между бенефициентите и упълномощена институция, посочена от федералното министерство.

Споразумението се подписва в контекста на Програмата за иновации в околната среда за проекти в чужбина на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия. Програмата финансира иновативни пилотни проекти, насочени към опазване на околната среда в страни, присъединили се към ЕС след 2004 г., и в страните-кандидатки за членство.

Коментари: 0