Германски инвеститори: Корупцията пречи на бизнеса в България

Страната ни е в дъното в качеството на професионалното образование

Германски инвеститори: Корупцията пречи на бизнеса в България

Неефективната борба с корупцията, престъпността и правната несигурност са част от пречките, които за поредна година представителите на немския бизнес у нас изтъкват и които поставят България на едни от последните места в Централна и Източна Европа.

Въпреки това страната ни става все по-атрактивна дестинация за инвестиции според резултатите от годишната анкета "Бизнес средата в България" на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Германските инвеститори отчитат още проблеми като неефективната публична администрация, непрозрачността при обществените поръчки, както и липсата на политическа и социална стабилност, която води със себе си и до непредвидимост на икономическата политика.

Страната ни е в дъното на класацията що се отнася до качеството на професионалното и академичното образование. Добре подготвените кадри, отговарящи на нуждите на пазара на труда могат да засилят конкурентоспособността ни спрямо съседните страни. Ето защо бизнесът иска повече разходи за качествено образование. Въвеждането в България на елементи от наложилата се в Германия система за дуално професионално обучение и съобразяването с необходимостта на бизнеса от обучение на специалисти в конкретни области са някои от начините за справяне с проблеми като безработица и липса на квалифицирани кадри.

Бизнесът има нужда от стабилност и предсказуемост и политическите турбуленции се отразяват негативно върху икономиката – това е мнението на 83% от участниците, които смятат, че създалата се политическа криза в България с оставката на втория кабинет на премиера Борисов през ноември 2016 г. ще окаже негативен ефект върху икономиката.

Оптимизъм в анкетата

Миналата година завършва с пореден рекорд за търговския стокообмен между България и Германия – 6.66 млрд. евро. Данните на БНБ сочат 124 млн. евро преки чуждестранни инвестиции от Германия за изминалата година.

Що се отнася до данъчната тежест и цената на работната ръка, България заема челните места в класацията сред останалите 15 страни в Централна и Източна Европа, провели паралелно анкетата – съответно първо и второ място.

На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България?“ 90% от анкетираните фирми членове на ГБИТК отговарят положително. За сравнение, в миналогодишното допитване 84% от анкетираните са отговорили утвърдително на въпроса. 59 % от участниците оценяват настоящата икономическата обстановка като задоволителна.

Прогнозите на 62% от запитаните е за подобряване на състоянието на предприятията им, като само 6% очакват влошаване. 56 % са на мнение, че износът през настоящата година ще се увеличи, от понижение се опасяват 3%. 47% планират повече инвестиции през 2017 г., докато 41 % не очакват промяна. Що се отнася до работната ръка, 48% планират да наемат нови служители, докато 7% най-вероятно ще се разделят с част от персонала си.

Актуалните данни относно търговията и инвестиции потвърждават положителните нагласи на предприемачите спрямо България като бизнес дестинация. Когато се стигне до конкретни фактори на бизнес средата обаче, бизнесът очаква решителни действия – за прокарване на съдебна реформа, за качествено образование, за осигуряване прозрачност при обществените поръчки и справяне с корупцията.

Коментари: 0