Оптимизъм завладя българските хотелиери през януари

Намалява броят на тези, които обмислят затваряне, а приходите започват да се стабилизират

Оптимизъм завладя българските хотелиери през януари

Снимка: Pixabay

Приходите на хотелиерите в страната започват постепенно да се стабилизират и в същото време все по-малко мениджъри на места за настаняване обмислят възможността за трайно затваряне заради кризата. Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ) за месец януари 2021 г., който ежемесечно прави анкетно проучване до хотелите в страната.

През изминалия месец едва 2.6% от участвалите в проучването са казали, че планират да прекратят напълно дейността си. 43.9% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 37% от тях смятат да продължат да работят, а 15.2% предвиждат временно да преустановят дейността си. За сравнение през октомври, ноември и декември 2020 г. процентът на мениджърите, които са смятали да затворят хотелите си завинаги е бил съответно 3.1, 3.5 и 2.7%.

Същата положителна тенденция през последните няколко месеца се наблюдава и в графа „Приходи“. Ако през ноември 74.1% от хотелиерите са казали, че имат спад в приходите в сравнение с предходния месец, то през декември техният процент рязко спада на 59%. И така през първия месец на 2021 г. мениджърите, които отчитат спад в оборотите си се стопява на 49%.

През януари 2021 г. 51% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 65.6% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 47.5% - на нощувката

По отношение на наетия персонал 24.7% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ - 17.6%, и „освобождаване/съкращаване“ - 13.6%. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 9.7% от мениджърите, 7.7% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 5.3% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 32.2% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите

През следващия един месец 49.2% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 27.7% няма да могат да се справят сами, а 22.3% от анкетираните посочват, че ще успеят „До 100%“.

Коментари: 0