Икономическото министерство работи по стратегия за Индустрия 4.0

Според министър Седларски тя е необходима на малките и средни предприятия да се възползват от европейските пари

Икономическото министерство работи по стратегия за Индустрия 4.0
652 ~ 2 мин. четене
Приоритетно започваме изготвяне на стратегия, насочена към Индустрия 4.0. Това заяви министърът на икономиката Теодор Седларски по време  на  заседанието на Националния икономически съвет (НИС). Там е било обсъдено как България да се включи в Четвъртата индустриална революция и мерки за намаляване на административната тежест.

По думите на министъра вече има сформирана работна група в министерството по проблемите на дигитализацията на индустрията, както и че се предвижда конференция на тема „Индустрия 4.0“ с участието на експерти от Германия. Според него изготвянето на стратегията е предварително условие, за да могат българските малки и средни предприятия да се възползват от подготвяните програми и заделените средства в Европа в тази област, тъй като в момента степента на дигитализацията на малки и средни предприятия е едва 14%. „Всички тези усилия ще бъдат българският отговор на протичащия в момента процес  на дигитализация на машините, фабриките и производствения процес“, каза Седларски.

На заседанието бяха обсъдени и конкретни мерки пред дигитализацията на българската индустрия като привличане на чуждестранни инвестиции към дигитализирани производства и услуги, насочване на IT сектора към индустриални приложения, както и и възможностите за улеснен достъп на малки и средни предприятия към внедряване на дигитални технологии. Бе подчертано, че дигитализацията ще окаже и силно влияние на пазара на труда.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изтъкнаха, че Четвъртата индустриална революция  ще предизвика драстични промени в произвежданите продукти и в технологиите на производство, като навлизането на  дигиталните технологии ще преобрази индустрията, услугите и образованието. Ще се насърчат инвестициите в нови интелигентни производства и услуги.

След проведените разисквания членовете на Съвета взеха единодушно решениe към Националния икономически съвет да се създаде работна група за формиране на Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална революция.

По време на заседанието бяха разгледани и  мерки за намаляване на административната тежест, които са свързани с възможности за премахване на регулаторни режими, които са част от подзаконовата  нормативна уредба. Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов предложи всяко едно министерство, представено на НИС да направи преглед на такива режими, които биха могли да облекчат бизнеса.
Подкрепи Economic.bg