Интересът към българския дълг намалява, а лихвата расте

Близо 82% от 200-милионната емисия е изкупена от банките, докато пенсионните фондове са участвали с едва 3%

Интересът към българския дълг намалява, а лихвата расте

Снимка: МС

2684 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Министерството на финансите преотвори емисия 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), пласирайки на вътрешния пазар дълг на стойност 200 млн. лв. Това е третата подобна емисия за тази година, като се вижда, че интересът към българските ДЦК намалява, а доходността расте. 

Данните на Българската народна банка, която провежда търга, показват, че коефициентът на покритие намалява до 1.25, което е невиждано нисък интерес от 2016 г. насам. До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 250.7 млн. лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 29.5 млн. лв.

Също така сренопретеглената годишна доходност е достигнала 0.55%. За сравнение, при първите две 10.5-годишни емисии за тази година (от 27 януари и 24 февруари) беше постигната доходност (съответно +0.13% и +0.12%). Средната цена на допуснатите до участие в сегашния аукцион поръчки е 98.83 лв. на 100 лв. номинал.

Данните на Министерството на финансите показват, че най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 81.5%, следвани от застрахователни дружества – 5.5%, пенсионни фондове – 3% и други инвеститори – 10%.

Припомняме, че емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии, на които държавите трябва да отговарят за присъединяване към еврозоната.

Подкрепи Economic.bg