Кабинетът даде гаранция по два заема за фонда за влоговете

Двамата заема са за общо 600 млн. евро

Кабинетът даде гаранция по два заема за фонда за влоговете

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира две гаранционни споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие и със Световната банка. Те ще позволяват на двете институции да отпуснат заеми на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Споразуменията са за държавната гаранция, като и двата заема са на стойност от по 300 млн. евро.

С получения финансов ресурс фондът ще постигне по-голяма финансова независимост и устойчивост за изпълнение на установените си със закон задължения по гарантиране на влоговете и участие в преструктурирането на кредитни институции. 

Средствата във фонда бяха изчерпани след изплащането на гарантираните депозити от КТБ.

Коментари: 0