Как ще се промени онлайн търговията с новите ДДС правила в ЕС

Как ще се промени онлайн търговията с новите ДДС правила в ЕС

Снимка: Pixabay

5098 ~ 4 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

От 1 юли ще влязат в сила нови правила за данъка върху добавената стойност (ДДС) при онлайн пазаруването в рамките на Европейския съюз. Промените са част от усилията за осигуряване на по-равнопоставени условия за всички предприятия, за опростяване на трансграничната електронна търговия и за внасяне на повече прозрачност за купувачите в ЕС по отношение на ценообразуването и потребителския избор.

Системата на ЕС за ДДС беше актуализирана за последно през 1993 г. и не е в крак с ръста на трансграничната електронна търговия, който преобрази търговията на дребно през последните години. Коронавирусната пандемия допълнително ускори бурното развитие на онлайн  търговията на дребно и отново подчерта необходимостта от реформа, за да се гарантира, че дължимият ДДС върху онлайн продажбите се плаща в държавата на потребителя. Новите правила отговарят и на необходимостта от опростяване на живота както за купувачите, така и за търговците.

Новите правила ще засегнат онлайн продавачите и пазарите/платформите както в ЕС, така и извън него, пощенските оператори и куриерите, митническите и данъчните администрации, а също и потребителите.

Какво се променя?

Считано от 1 юли 2021 г. ще бъдат въведени редица промени в начина, по който ДДС се начислява върху онлайн продажбите, независимо дали потребителите купуват от търговци в рамките на ЕС, или извън него:

  • Съгласно настоящата система стоките на стойност под 22 евро, внасяни в ЕС от дружества извън Съюза, са освободени от ДДС. Считано от четвъртък това освобождаване се отменя и ДДС ще се начислява върху всички стоки, въвеждани в ЕС — както се начислява върху стоките, продавани от предприятия от ЕС. Проучванията и опитът показват, че с това освобождаване се злоупотребява: безскрупулни продавачи извън ЕС етикетират неправилно пратки със стоки, напр. смартфони, за да се възползват от освобождаването. Този пропуск позволява на такива дружества да подбиват своите конкуренти от ЕС и струва на съюзния бюджет около 7 милиарда евро годишно под формата на измами, което води до по-голяма данъчна тежест за другите данъкоплатци.
  • Понастоящем онлайн продавачите трябва да са регистрирани по ДДС във всяка държава членка, в която имат оборот над определен общ праг, вариращ в отделните държави. От 1 юли тези различни прагове ще бъдат заменени с един общ за ЕС праг от 10 000 евро, над който ДДС трябва да бъде платен в държавата членка, в която се доставят стоките. За да се опрости работата на тези дружества и да се улеснят продажбите им в други държави членки, онлайн продавачите вече могат да се регистрират в електронен портал, наречен „обслужване на едно гише“, от който да изпълняват всички свои задължения във връзка с ДДС за продажбите си в целия ЕС. Този праг от 10 000 EUR вече се прилага от 2019 г. за електронните услуги, продавани онлайн. Вместо да се борят със сложните процедури в други държави, те могат да се регистрират в собствената си държава членка и на собствения си език. След като се регистрира, онлайн търговецът на дребно може да уведомява за ДДС и да го плаща в системата за обслужване на едно гише за всички свои продажби в ЕС посредством тримесечна декларация. ДДС ще се пренасочва към съответната държава членка с помощта на системата за обслужване на едно гише.
  • Аналогично, въвеждането на обслужване на едно гише при внос за продавачи от държави извън ЕС ще им позволи лесно да се регистрират за целите на ДДС в ЕС и ще гарантира, че правилният размер на ДДС достига до държавата членка, в която в крайна сметка е дължим. За потребителите това означава много по-голяма прозрачност: когато купувате от продавач или платформа от държави извън ЕС, регистрирани в системата за обслужване на едно гише, ДДС следва да бъде част от цената на продавача. Това означава, че вече няма да получавате искания за допълнително плащане от митниците или куриерските служби, когато стоките пристигат във вашата държава, защото ДДС вече е платен. Голям брой предприятия извън ЕС вече са започнали да се регистрират за обслужване на едно гише при внос, включително най-големите световни онлайн пазари.

Контекст

Настоящите правила на ЕС за ДДС бяха актуализирани за последно през 1993 г. — далеч преди цифровата ера — и са неподходящи за нуждите на предприятията, потребителите и администрациите в епохата на трансгранично пазаруване по интернет. Същевременно бурното развитие на онлайн покупките преобрази търговията на дребно в цял свят и се ускори още повече по време на пандемията.

Въпреки че новите правила представляват голяма промяна в начина, по който онлайн предприятията в ЕС уреждат своя ДДС, те ще донесат множество ползи, изразени в улесняване на стопанската дейност, намаляване на измамите и подобряване на качеството на услугите за онлайн купувачите в ЕС.

От 2015 г. вече успешно функционира подобен „режим за съкратено обслужване на едно гише“ за ДДС за трансграничните продажби на електронни услуги. Включването в него и на онлайн продажбите на стоки ще донесе още повече предимства за онлайн търговците на дребно и за потребителите в ЕС. Подобни реформи бяха въведени и функционират добре в други юрисдикции, като Норвегия, Австралия и Нова Зеландия.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg