„Капш“ ще получи още 118 млн. лв. за „проактивен мониторинг“ на тол системата

Пътната агенция смята, че има нужда от „втора застраховка“ и подкрепа на IT експертите от държавната структура

„Капш“ ще получи още 118 млн. лв. за „проактивен мониторинг“ на тол системата

Олег Асенов, член на УС на АПИ, отговорен за тол системата

Снимка: Красимир Свраков

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще плати още 118 млн. лв. на чешката компания, която изгради тол системата в България. Днес пътната агенция обяви, че пуска обществена поръчка, която обаче е без предварително обявление, т.е. тя се дава директно на един икономически оператор, тъй като се счита, че той единствено е в състояние да я изпълни. В случая е прието, чесамо „Капш трафик солюшънс“ ДЗЗД може да извърши „Проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка и надграждане с нови функционалности“ на електронната система, тъй като тя я е изграждала.

Управление на тол системата

В решението, подписано от председателят на АПИ Георги Терзийски, се посочва, че „електронната система за пътни такси с функционалностите, каквато е изградена у нас, изисква постоянното поддържане в работоспособност, а за това е необходим непрекъснат денонощен мониторинг на всичките й параметри, реакция преди възникването на евентуален технически проблема и превантивното му разрешаване в максимално кратък срок“.

В момента тази поддръжка и мониторинг се прави от специално създаденото Националното тол управление, чийто бюджет и състав постоянно се увеличава. Сега обаче Агенция „Пътна инфраструктура“ е преценила, че IT експертите на тол управлението ще продължат да осъществяват тази дейност, но ще бъдат подпомагани от външните IT експерти на „Капш“, което според АПИ е „втора застраховка“ за нормалната експлоатация на системата. Тя ще струва на бюджета 117.9 млн. лв. без ДДС за две години, като договорът е с възможност за удължаване с още 3 години.

Коментари: 0