Kaufland България - лидер с мисия

За 12 години Kaufland България е инвестирала над 1.4 млрд. лв. в българската икономика

Kaufland България - лидер с мисия
Kaufland България е лидерът в търговията с бързооборотни стоки, като компанията постига два пъти по-високи резултати от тези на следващия пазарен участник. С 58 хипермаркета на територията на цялата страна Kaufland е предпочитаният избор на българския потребител.

Паралелно с устойчивото си бизнес развитие, Kaufland България се превърна в значим фактор за стимулирането на националната и регионалната икономика, инфраструктурата по места и повлия положително върху социалното развитие в страната. Екипът на веригата е изграден от 6400 човека, голяма част от които са с компанията от самото й начало.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО НА КЛИЕНТА ВДЪХНОВЯВА ВСЯКО НАШЕ ДЕЙСТВИЕ

Kaufland България е качествен ежедневен партньор на българските домакинства. През 2017 година, паралелно с експанзията, компанията навлиза и в активна фаза на модернизация. Новата концепция е изцяло ориентирана към клиентите и създадена след задълбочени проучвания на нагласите им.
Първата стъпка от обновяването бе новият дизайн на клиентската брошура, която се разпространява до близо 1.8 милиона български домакинства, корпоративният сайт и мобилното приложение K-App.Най-съществената част от промяната се отразява в хипермаркетите на веригата. През 2017 г. Kaufland започна поетапно да модернизира първите изградени обекти у нас и да изгражда всеки следващ по новата концепция. Основен акцент в обновленията са модерният интериор и новаторските функционални решения за по-лесно пазаруване и комфорт на клиента. Специално създадената за Kaufland навигационна система за улесняване пътя на потребителя до желаните продукти, по-широко пространство и модерна подредба са част от нововъведенията в хипермаркетите ни.

ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Kaufland България е първата компания в ритейл сектора на глобално ниво, която сертифицира всеки хипермаркет по EDGE стандарта на Световната банка, стимулиращ изграждането на енергийно ефективни сгради. Всеки новоизграден или модернизиран обект от веригата разполага със система за комбинирано отопление и охлаждане, модерна енергийноефективна хладилна инсталация, както и изцяло енергийноефективно осветление.

Сред другите енергоефективни решения са програмата за  бързозарядните електростанции за автомобили и системата за преработване на отпадъци.

ИНВЕСТИТОР В ОБЩЕСТВОТО И РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА

За 12 години Kaufland България е инвестирала над 1.4 млрд. лв. в българската икономика. Компанията поставя началото на редица тенденции в модерната търговия у нас и следва устойчива политика в подкрепа на българските производители и обществото.

Само през 2017 година търговската верига подкрепи български фермери с над четвърт милион лева за сертифициране по световната програма Good Agricultural Practice (G.A.P) на Световната банка с цел продукцията им да достъпи и световните пазари.

Kaufland България налага високи стандарти и в сферата на корпоративната социална отговорност. Компанията инвестира средства и усилия както в собствена програма за балансирано и здравословно хранене, така и в подкрепа на редица обществено значими национални и регионални организации и проекти.

Текстът е част от книгата "Успешните компании" 2018.
Коментари: 0