КЕВР обяви по-ниските цени на парното и топлата вода от днес

Руският природен газ за България поевтинява с близо 43%

КЕВР обяви по-ниските цени на парното и топлата вода от днес
3428 ~ 3 мин. четене

По-ниската цена на руския природен газ вече ще се отразява и в цените на парното и на топлата вода в България. Средното намаление на пределните цени на топлинната енергия в страната ще е 21.84% от 1 април 2020 г.

От тази дата цената на руския природен газ за страната ни се понижава с 42.78%. Намалението на цената е съгласно променените условия по договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт”, като са отразени всички настъпили към 31.03.2020 г. промени в котировките, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Ценовите решения бяха оповестени от председателя на Комисията доц. Иван Иванов   чрез онлайн изявление. Така според новите цени на топлинната е енергия в София тя ще е с 26.47 % по-евтина, във Враца – с 22.52%, в Пловдив - с 12.11%, в Плевен - с 15.65%, в Бургас – с 17.30%, във Варна – с 8.27%. Във Велико Търново потребителите ще заплащат с 17.54% по-ниска цена на топлинни услуги, а в Разград – с 16.88%.

Регулаторът прие решение за утвърждаване цената за месец април, по която общественият доставчик продава природен газ за крайните снабдители и за лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената цена на природния газ е 25.25 ст. за MWh сравнение с действаща през първите 3 месеца на 2020 г. – 44.44 лв. Намалението е с 18.84 лв., което е намаление с близо 43%.  

С решението си Комисията утвърди от 1 април 2020 г. и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 27.91%. Същевременно средната прогнозна пазарна цена на електрическата енергия се запазва в размер на 90.49 лв./MWh.

Цената на тока

Комисията прие и решение за цените на електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ от 1.04.2020 г. След извършен анализ Комисията реши тези цени да не бъдат изменяни и те остават на сегашните си нива. В мотивите към решението регулаторът посочва, че намалението на преференциалните цени и премии на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от дружествата в сектор „Топлоенергетика“, ще компенсира разходи в същия размер на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ към НЕК във връзка с изкупуване от обществения доставчик на осигуряваните от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД допълнителни количества електрическа енергия за регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020. По тези причини не се променя сегашната „цена за задължения към обществото“ от 19.57 лв./MWh, като не се изменя и цената на електрическата енергия. 

Относно процедурата по промяна на Закона за енергетиката, с която КЕВР трябваше да бъде упълномощена да се произнесе за ценови решения със задна дата, Комисията все още очаква работната група да даде предложения. 

"КЕВР няма првомощие за произнасяне на ценови решения със задна дата. Законът трябва да мине през Народното събрание и да влезе в сила, Тогава Комисията ще изпълни законовите разпоредбите така, както са заложени. КЕВР изпълнява ангажиментите си по наистина коректен начин", заключи Иванов. 

Подкрепи Economic.bg