КЕВР одобри 14% по-скъп природен газ за ноември

Регулаторът приема предложението на „Булгаргаз“, като се базира на пазарните цени на синьото гориво и на договора с „Газпром“

КЕВР одобри 14% по-скъп природен газ за ноември

Снимка: Красимир Свраков

3998 ~ 1 мин. четене

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР ) очаквано утвърди по-високата цена на природния газ за ноември, предложена от „Булгаргаз“. По време на днешното си заседание регулаторът е приел цена от 28.21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за този месец при 24.72 лв./MWh през октомври.

Одобрената днес цена е тази, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Окончателното ценово решение на Комисията е прието в съответствие с променените условия на договора между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, пише в решението от днес.

КЕВР е взела предвид и постъпилата отчетна информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за месец октомври 2020 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период.

Независимо от увеличението на цената на природния газ, цените на топлинната енергия и на електрическата енергия остават непроменени, категорични са от регулатора.

В утвърдената цена на природния газ от 28.21 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи,  покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Подкрепи Economic.bg