КФН позволи на „Бългериан Еъруейз“ да търгува облигациите си на борсата

Собственикът на авиокомпанията Bulgaria Air емитира книжа за 15 млн. лв.

КФН позволи на „Бългериан Еъруейз“ да търгува облигациите си на борсата

Снимка: Бългериан Еъруейз

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар облигационната емисия на „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД. Компанията майка на авиопревозвача Bulgaria Air емитира 15 000 броя обикновени, поименни, безналични, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева.

„Бългериан Еъруейз“ е едноличен собственик на капитала на „България Ер“ АД, с изключение на една акция, която се притежава от българската държава. През дружеството се извършват основните инвестиции на публичния холдинг „Химимпорт“ АД в авиационния бизнес.

Фирмата е основана през 2003 г. под името „Балкан Хемус Холд” ЕАД. Учредена е като еднолична собственост на „Химимпорт” с цел придобиване чрез дъщерното си дружество „Хемус Холд“ ЕООД на 51% от капитала на „Хемус Ер”.

В началото на 2004 г. „Хемус Холд” спечелва на търг и става собственик на авиотехническата база на Летище София. В края на 2004 г. приключва вливането на „Хемус Холд” в „Хемус Ер”, като „Бългериан Еъруейз Груп” придобива едноличен контрол върху авиокомпанията.

В началото на 2007 г. „Бългериан Еъруейз Груп” печели търга за приватизация на националния авиопревозвач „България Ер”.

Дружеството има участие още в „Луфтханза Техник София” ООД. През 2011 г. „Бългериан Еъруейз Груп” разширява сътрудничеството си с „Луфтханза Техник София” посредством увеличаването на хангарната база, респективно капацитета, и за извършване на базово техническо обслужване на самолети Boeing и Airbus.
Коментари: 0