Кои са най-големите страхове на българския бизнес за 2021 г.

Пандемията от COVID-19 остава на дневен ред, но фирмите имат и други притеснения за работата си

Кои са най-големите страхове на българския бизнес за 2021 г.

Снимка: Красимир Свраков

Българският бизнес продължава да се страхува от пандемията и през 2021 г. Това става ясно от десето поред проучване на „Алианц“ за глобалните рискове (Allianz Risk Barometer). Анкетата показва, че COVID-19 е притеснение за 57% от респондентите, след което е опасността от прекъсване на бизнес дейността (35%). На трето място са рисковете, свързани със законови и регулаторни промени (31%) - търговските войни, митническите тарифи, икономическите санкции, протекционизма, Brexit и дезинтеграцията в еврозоната. На четвърто място българският бизнес подрежда киберриска – киберпрестъпленията и прекъсването на IT системите.

В глобален мащаб картината е малко по-различна, въпреки че отново най-голям риск носи пандемията. Страховете отразяват потенциални сценарии за прекъсване на дейност и загуби, пред които са изправени компаниите след пандемията. Прекъсването на бизнес дейността (№1 с 41%) и избухването на пандемия (№2 с 40%) са основните бизнес рискове за тази година, заедно с киберрисковете (№3 с 40%). Годишното проучване на глобалните бизнес рискове, направено от Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) включва мненията на 2769 експерти от 92 държави и територии, включително изпълнителни директори, мениджъри на риска, брокери и застрахователни експерти.

Пазарното развитие (№4), макроикономическото развитие (№8) и политическото насилие (№10) са сред нарастващите рискове. Социално-икономическите последици от пандемията ще доведат до по-голяма несъстоятелност и вероятно ще допринесат за по-нататъшни граждански вълнения през 2021 г. Изменението на климата пада до позиция №9, но ще бъде отново в дневния ред на бизнеса като приоритет през 2021 г.

„В „Алианц Риск Барометър“ 2021 явно доминират трите Covid-19 риска. Прекъсването на бизнеса, пандемията и киберрисковете са силно свързани, което е потвърждение на нарастващата уязвимост на нашия силно глобализиран и свързан свят. Пандемията с коронавируса напомня, че управлението на риска и управлението на непрекъсваемостта на бизнеса трябва да се развиват допълнително, за да помогнат на бизнеса да се подготви и оцелее при екстремни събития. Докато пандемията продължава съществено да влияе на страните по света, ние трябва да се подготвим за по-чести екстремни сценарии, като прекъсване на облачната свързаност в глобален мащаб или кибератака, природни бедствия, предизвикани от изменението на климата или дори избухване на друго заболяване“, коментира Йоахим Мюлер, главен изпълнителен директор на AGCS.

Преди избухването на Covid-19 Прекъсването на бизнес дейността (BI) вече оглавяваше седем пъти „Алианц Риск Барометъра“ и се завърна на първото място, след като беше изместена от Кибер риска през 2020 г. Пандемията показва, че рисковете от прекъсване на бизнес дейността от екстремни събития в глобален мащаб са не просто теоретични, а реална възможност, причиняваща загуба на приходи и смущения в производството, операциите и веригите на доставка. 59% от анкетираните изтъкват пандемията като основна причина за прекъсване на бизнес дейността през 2021 г., следвана от киберинциденти (46%) и природни катастрофи и пожар и експлозия (около 30% всеки).

Коментари: 0