Тротоарно право вече може да се заявява онлайн

За целта трябва квалифициран електронен подпис и профил в системата за електронно връчване на ДАЕУ

Тротоарно право вече може да се заявява онлайн

Снимка: Красимир Свраков

Подаването на заявление за получаване на т.нар. тротоарно право вече може да се подава и онлайн. Услугата е достъпна през Портала за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“, в раздел „Услуги, предоставяни от общинска администрация“ под номер 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.

За да заявите услугата, е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис и профил в Системата „Електронно връчване“ на ДАЕУ.

Разрешение за тротоарно право се издава за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси; елементи на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и др. Преместваемите съоръжения не са трайно свързани с терена, т.е. не нарушават целостта на настилката под тях. Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти в имоти – частна, общинска или държавна собственост.

В случай че съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Портала на ДАЕУ, подаването на попълнения електронен формуляр на заявлението може да се осъществи чрез Системата „Електронно връчване“.

Коментари: 0