Кока-Кола ХБК е световен лидер в индекса за устойчиво развитие на Dow Jones

Това е деветото поредно включване на Кока-Кола ХБК в глобалната класация

Кока-Кола ХБК е световен лидер в индекса за устойчиво развитие на Dow Jones
Кока-Кола ХБК, водещата бутилираща компания на търговските марки на The Coca-Cola Company, беше обявена за световен лидер в устойчивото развитие за сектор „Напитки“ в публикуваната днес класация на индекса за устойчиво развитие на Дау Джоунс (DJSI). Компанията постигна общ резултат от 90 точки – с 40 точки по-висок от средния за индустрията и с 3 по-висок спрямо миналата година.

Това е деветото поредно включване на Кока-Кола ХБК в глобалната класация. През 2015 г. компанията продължи да намалява въздействието си върху околната среда с двуцифрено понижение на въглеродните емисии. В същото време намали още повече потреблението си на вода за литър произведена напитка, както и количеството на опаковъчните материали, въпреки увеличението в обемите и продажбите. През 2015 г. Кока-Кола ХБК беше сред първите 12 компании в света, въвели научно-обосновани цели за намаляване на въглеродния отпечатък от пряка и непряка дейност. Определянето на вътрешни цени на водата и въглеродния диоксид през миналата година и ангажираността на компанията за отчитане на устойчивото развитие са практически доказателства как Кока-Кола ХБК подкрепя глобалните усилия за постигане на Целите за устойчиво развитие, приети от Организацията на обединените нации.

Кока-Кола ХБК е най-диверсифицираното бутилиращо предприятие в системата на Coca-Cola, обслужващо близо 600 милиона потребители в 28 развити, развиващи се и нововъзникващи пазари на 3 континента. Компанията е инвестирала 8,2 млн. евро, или 2,3% от печалбата си преди данъчно облагане за 2015 г., в подобряване на благосъстоянието на общността, като се фокусира върху 3 ключови области: активен начин на живот; опазване на околната среда и водите; развитие на младежта, в партньорство с над 230 неправителствени организации.

Ключови показатели за 2015 г.:

33 311 служители;
43 000 доставчици;
1,3 млрд. евро, вложени в директни поръчки;
271 млн. евро платени данъци;
11,7 % понижение на преките въглеродни емисии на годишна база;
7,2% понижение в използването на енергия на годишна база;
19,4% увеличение при използването на рециклиран PET на годишна база;
87% ангажираност на служителите.
Коментари: 0