Чуждите компании свиха кредитирането за българските си дружества

През март общите преки чуждестранни инвестиции са отрицателни

Чуждите компании свиха кредитирането за българските си дружества

Снимка: Pixabay

1492 ~ 2 мин. четене

Средствата, отпуснати от компаниите майки на дъщерните им дружества у нас намаляват четири пъти за периода януари - март 2020 г. спрямо 12 месеца по-рано. Въпреки това те са един от основните „виновници“ за положителните преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за първото тримесечие. Другата причина за това е сравнително високото ниво на реинвестираната печалба у нас, която въпреки кризата, свързана с разпространението на Covid-19 пандемията в Европа, е по-голяма от тази за същия период преди година, показват данните от БНБ.

Като цяло общите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са положителни за периода януари - март и са в размер на 254.4 млн. евро при положителен поток от 106.9 млн. евро към март 2019 г. Данните за януари и март са ревизирани със значително увеличение, но предварителните данни за март показват вече отрицателни инвестиции от -2.1 млн. евро.

Най-устойчивите инвестиции - тези в дялов капитал, т.е. парите, с които се създават нови предприятия в страната, са отрицателни за първите три месеца и са в размер на -46.5 млн. евро, което все пак е далеч от отрицателните инвестиции в дялов капитал за същия период през 2019 г., когато без коронавирус се наблюдаваше 10 пъти по-голяма стойност.

Реинвестираната печалба достига 179.8 млн. лв., което е внушително предвид началото на кризата. За сравнение през първите три месеца от миналата година парите, които чуждестранните фирми са вложили от печалбата си, са с около 20 млн. евро по-малко. Впечатление прави, че реинвестираната печалба за първото тримесечие е разделена поравно през януари, февруари и март.

Нивото на дълговите инструменти, т.е. заемите, които големите корпорации дават на своите дъщерни предприятия в страната, е спаднало с приблизително четири пъти спрямо първото тримесечие на 2019 г., което показва, че големите фирми избягват да „инжектират“ средства в клоновете си в България. Основните заеми, отпуснати от компаниите майки на дъщерните си предприятия у нас, идват от Нидерландия. Именно от там идва най-големия поток от преки инвестиции в страната за януари-март идват.

Най-много средства под формата на дялов капитал и реинвестиране на печалбата идват от Великобритания и Австрия.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти в България пък стана отрицателен в размер на -0.3 млн. евро за първите три месеца от 2020 г., показват данните на БНБ. За сравнение за същия период през 2019 г. той е положителен и в размер на 2.2 млн. евро. Отдръпването на чуждите инвеститори в имотния сектор се наблюдава още от началото на кризата, но може да се обясни с „замръзването“ на имотния пазар у нас вследствие на обявеното извънредно положение и мерките за ограничаване на вируса.

Коментари: 0