Кораби на слънчева енергия ще плават от Силистра до Кичу

Туровете ще са в събота и ще са безплатни

Кораби на слънчева енергия ще плават от Силистра до Кичу
Малки пасажерски корабчета, задвижвани със слънчева енергия, ще плават от днес по Дунав между Силистра и румънското пристанище Кичу, което обслужва и съседния румънски град Кълъраш.

От българска страна ще се използва тримаран, а от румънска - катамаран. Засега корабчетата ще плават в съботните дни и ще превозват пътуващите безплатно.

Разработката е по линия на проект "Чист достъп в трансграничната зона "Кълъраш-Силистра" по Програмата за трансгранично сътрудничество "Румъния-България 2007-2013". По същия проект е подготвена и Стратегия за развитие на устойчива транспортна система в трансграничната зона "Кълъраш-Силистра".

Една от целите на проекта е да се осъществят изследвания за използване на енергия от възобновяеми източници в транспортни системи. 

Изготвен е и проект за соларна навесна система със зарядни станции за сухопътни транспортни средства. Все още обаче се търси финансиране за осъществяване на проектите.

Коментари: 0