Кредитните консултанти ще плащат обезщетение при грешен съвет

Транспонирането на евродиректива ще донесе и единна методология за определяне на ГПР

Кредитните консултанти ще плащат обезщетение при грешен съвет
548 ~ 2 мин. четене

Компаниите за кредитно консултиране вече ще плащат обезщетения на клиентите си, ако в резултат на услугата е сключена неизгодна сделка и потребителите са претърпели загуби, пише в днешния си брой в. „Сега“.

Това ще се случи с приемането на новия Закон за ипотечния кредит, който трябва да отразява правилата на последните директиви на Европейския съюз в областта. Текстовете в момента се подготвят от Българска народна банка и трябва да бъдат приети до май следващата година.

За да бъдат изплащани компенсациите, консултантите ще бъдат длъжни да поддържат застраховка "Професионална отговорност" за евентуалните щети, които могат да нанесат със съветите си. За застрахователно събитие ще се счита наличието на съдебно решение срещу съответната компания или споразумение между двете страни.

Тихомир Тошев от Асоциацията на кредитните консултанти коментира пред изданието, че в момента реално в бранша няма никакви правила. Той уточнява, че бизнесът има сериозен потенциал, като във Великобритания, например 4 от 5 кредитни договора се сключват с участието на посредник, докато в България делът е около 25%.

С евродирективата се въвеждат и други изисквания към кредитните посредници. Те ще са длъжни веднага да уведомят клиента си с кои банки са обвързани и какви продукти могат да консултират. Ще се разпишат и изисквания за образование и компетентност.

Ключова промяна ще претърпи и изчисляването на годишния процент на разходите по кредитите, което трябва да се случва по една и съща методология за еднакви продукти. Към момента всяка банка определя стойността му по собствена методология. ГПР е първият и най-лесен начин за оценка на различните оферти на кредитните институции, а сегашната ситуация представлява сериозно предизвикателство пред сравняването им.

В българското законодателство вече бяха отразени някои от новите насоки в европейските норми – отпадането на наказателната лихва при предсрочно погасяване, въвеждане на пазарен лихвен процент и кредити с ограничена отговорност (да не се дължи нищо над стойността на продаденото жилище, при невъзможност за обслужване на ипотеката). Според Васил Кендов от Асоциацията на потребителите на банкови и финансови услуги,обаче, последният продукт не намира особено място на пазара, тъй като лихвите по него са значително по-високи, а банките финансират едва около 40% от стойността на жилището.

По последни данни на БНБ, средните лихви по новите жилищни кредити в лева намаляват през януари спрямо декември с 0,06 пр. п., докато в евро нарастват с 0,14%. На годишна база средните стойности намаляват съответно с 0,79 и 0,76 пункта до 6,18 и 6,83%. Въпреки вече трайната тенденция на поевтиняване на заемния ресурс, обемът на жилищните кредити в родната банкова система продължава да отчита символични изменения.

Коментари: 0