КЗК разреши сливането на \"Юнион Ивкони\" и \"Груп плюс\"

Те ще се обединят в нова компания - \"Транспект\"

КЗК разреши сливането на \
Комисията за защита на конкуренцията одобри сливането на две от най-големите превозвачески компании в страната - "Юнион Ивкони и "Груп плюс", част от която е и "Етап-Адресс" Сделката ще се осъществи чрез придобиване на едноличен контрол върху двете фирми от ново дружество - „Транспект“ АД.

Двете компании поискаха разрешение за сливането в началото на август т.г.

Сделката се предвижа да се осъществи на няколко етапа, като при финалния двете транспортни фирми ще бъдат придобити от "Транспект", но ще продължат да съществуват като юридически лица.

Комисията не приема за основателни и доказани опасенията за засягане на конкурентната среда в резултат на сделката, изразени от страна на някои от конкурентите на двете компании. 

Сливането не води до създаване или засилване на господстващо положение, което значително да ограничи или възпрепятства ефективната конкуренция на пазара на възлагане на услуга за обществен пътнически превоз с автобусен транспорт по утвърдени маршрутни разписания от общинските, областните и републиканската транспортни схеми, е становището на антимонополистите.

Съвкупният пазарен дял на участниците в сделката на засегнатия пазар не се явява притеснителен и КЗК приема, че обединената група след осъществяване на сделката няма да придобие пазарно положение, което да доведе до независимо поведение спрямо конкуренти и възложители. 
Коментари: 0