КЗК санкционира търговец на Лада за нелоялна конкуренция

Компанията се представяла като оторизиран дистрибутор

КЗК санкционира търговец на Лада за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 20 130 лева на „Олимпиа – ауто“ АД, гр. Сливен за нарушение по чл. 31 от  ЗЗК – въвеждане в заблуждение, съобщи Комисията за защита на конкуренцията.

При осъществяване на дейността си „Олимпиа – ауто“ АД участва в процедури по ЗОП за доставка на автомобили Лада  4х4. При представянето на документи ответното дружество се отъждествява с официален представител за автомобили с марка Лада. Общото впечатление, което се създава в резултат на тези действия е, че „Олимпиа – ауто“ АД е оторизиран представител на ОАО „Автоваз“ в България и търговската му дейност е свързана изключително с автомобили с марка Лада.

Обстоятелството дали едно дружество е оторизиран дистрибутор на производителя и съответно предоставя оторизиран сервиз на продаваните продукти е от съществено значение за клиентите. Оторизираният дистрибутор предоставя гаранции и сервизно обслужване, като съществуват специални изисквания не само по отношение на лицата, които предоставят услугата, но и по отношение на техническите параметри и условия, при които услугата се предоставя, както и на използваното оборудване и вложени резервни части.

Като съществена характеристика  обстоятелството дали предприятието е оторизирано от производителя лице присъства като абсолютно необходимо условие за участие в обществени поръчки, липсата на което в някои процедури води до отстраняване на участника.

Поради това КЗК приема, че при представянето си пред потенциални клиенти - възложители по описания начин и създавайки невярна представа, ответното дружество изпълнява фактическия състав на чл. 31 ЗЗК представяйки в изопачен вид факти, отнасящи се до съществени характеристики на услугите по гаранционно обслужване на продаваните стоки.

Отчитайки вида на нарушението и обстоятелствата по осъществяването му, Комисията приема, че нарушението следва да бъде квалифицирано като леко.

Коментари: 0