КЗК все пак ще даде втори шанс на Гинка Върбакова за ЧЕЗ

Комисията е образувала ново производство за придобиването на енергокомпанията от \"Инерком\"

КЗК все пак ще даде втори шанс на Гинка Върбакова за ЧЕЗ
КЗК ще даде втори шанс на Гинка Върбакова да купи ЧЕЗ. Комисията е образувала ново производство по искането на "Инерком България" за придобиване на „ЧЕЗ България“ и други дружества от групата. Припомняме, че антимонополният орган, с решение от 19 юли т.г. отказа концентрацията, но няколко месеца по-късно компанията на Върбакова се раздели с фотоволтаичните си активи и поиска ново гледане. КЗК отказа, но преди месец Върховният административен съд постанови, че решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да откаже второ разглеждане на сделката между CEZ и „Инерком България“ е незаконно.

Така КЗК трябва да образува ново производство и това е направено на 14 декември 2018 г., става ясно от сайта на комисията.

В началото на декември изтече срокът, в който компанията на Върбакова трябваше да плати договорената сума по придобиването на активите на ЧЕЗ в България, и тъй като поради липсата на одобрение от КЗК това не можа да стане, чешката компания обяви, че паралелно започва преговори с втория класиран кандидат в наддаването - India Power.

Новото производство е относно придобиването на „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ и дъщерното му дружество „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“, „ЧЕЗ Трейд България“, „Бара Груп“ и „Фри Енерджи проджект Орешец“.

Според обявлението за откритото производство не се очаква планираната конгломератна концентрация да засегне конкуренцията на съответните пазари, на които участниците оперират, тъй като тези пазари са различни и несвързани помежду си.

Трети заинтересовани страни имат право да внесат свои становища в 7-дневен срок, считано от 14 декември 2018 г., а КЗК ще се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, се казва в съобщението.
Коментари: 0