КЗП със съвети за предпазните маски

В документа се дава информация как да си ги направим сами и как да ги поддържаме, поставяме и др.

КЗП със съвети за предпазните маски

Снимка: Pixabay

Комисия за защита на потребителите (КЗП) публикува препоръки относно предпазните маски. Документът „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ е разработен от Европейския комитет за стандартизация (CEN), по спешно искане на Европейската комисия.

Предпазнитe покрития за лице за обща употреба са предназначени за използване от хора, които не демонстрират клинични симптоми или вирусна или бактериална инфекция и които не влизат в контакт с хора с такива симптоми. Това са например текстилни маски за лице или  хигиенните маски, които не са лични предпазни средства по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (Текст от значение за ЕИП) и по смисъла на Закона за медицинските изделия.

Предпазните покрития за лице за обща употреба не са подходящи за деца под тригодишна възраст. Препоръчително е деца между 3 и 12-годишна възраст да бъдат под наблюдение, докато носят предпазно покритие за лице за обща употреба.

Предпазното покритие за лице за обща употреба свежда до минимум излагането на потребителя на респираторни капчици слюнка, храчки или респираторни секрети по време на разговор, кашляне или кихане. Предпазното покритие за лице за обща употреба ограничава също проникването в областта на носа и устата на потребителя на респираторни капчици от външен произход, без да претендира за защита на потребителя.

Предпазните покрития за лице за обща употреба имат максимална ефективност, когато се носят в директен контакт с кожата. Наличието на брада може да намали ефективност на филтрация до ниво под лимитите, заложени в този документ. Тези покрития не освобождават потребителя от прилагането на допълнителните колективни мерки, когато е възможно, чрез физическо дистанциране, които са съществени (редовно измиване на ръце, физическо дистанциране, намален контакт с хора). 

Съвети относно употребата на предпазните покрития за лице:

Предпазното покритие за лице за обща употреба не може да бъде използвано за защита от химикали.

Не е възможно обеззаразяването на предпазни покрития за лице чрез замразяване. Вирусният или бактериалният агент оцелява при 4°C  и не губи инфекциозния си характер

Изваряването на предпазното покритие за лице за обща употреба не е препоръчително, освен ако не е препоръчано от производителя. Не се гарантира, че платът ще издържи температура на водата от 100°C, без да се разгради

Придържайте се към правилата за физическо дистанциране, дори при носене на предпазно покритие за лице за обща употреба

Специфични препоръки за изработка на предпазно покритие на принципа “Направи си сам”

 • Използвайте плътни тъкани;
 • Използвайте гладки тъкани, които не причиняват дразнене;
 • Сглобете в два или три пласта (от същите или различни тъкани);
 • Използвайте тъкани, които позволяват осъществяването на въздушен поток при дишане;
 • Използвайте тъкани, които са достатъчно меки и еластични, за да обхванат лицето и да осигурят прилепване;
 • Използвайте тъкани, които не запарват;
 • Не използвайте леки и рехави тъкани;
 • Не изработвайте предпазни покрития за лице за обща употреба от един слой тъкан;
 • Не използвайте телчета (за телбод) при проектирането и сглобяването на предпазното покритие за лице;
 • Не използвайте тъкани, възпиращи въздушния поток при дишане;
 • Не използвайте тъкани, които са прекалено твърди и неподходящи за прилепване;
 • Не използвайте запарващи тъкани, които биха затруднили носенето на предпазното покритие за лице;
 • Не използвайте тъкани, които биха предизвикали раздразнение, затруднявайки носенето на предпазното покритие за лице;
 • Не правете вертикални шевове по протежението на носа, устата и брадичката;
 • Не използвайте за тъкан хартиени торби за прахосмукачка, материали за изолация на сгради, памперси и т.н.;
 • Не използвайте текстил, който е потенциално третиран със застрашаващи здравето химикали;
 • Изперете плата преди изрязване при температура минимум 60°C.

Поставяне на предпазни покрития за лице за обща употреба

За да бъдат ефективни, предпазните покрития за лице за обща употреба следва да бъдат използвани правилно, придържайки се към инструкциите, предоставени от производителя. Затова се препоръчва носенето на предпазните покрития за лице върху гола кожа при спазване на следните стъпки:

а) Измивайте ръцете си със сапун и вода или използвайте дезинфектант за ръце преди всяко докосване на покритието за лице за обща употреба

б) При използване на предпазно покритие за лице за многократна употреба се уверете, че то е било добре почистено преди това, следвайки препоръките, предоставени от производителя

в) Поставете предпазното покритие за лице за обща употреба на лицето (покривайки нос и уста), с носовия мост (ако съществува такъв), поставен върху носа

г) задръжте предпазното покритие за лице за обща употреба от външната страна и прехвърлете еластичните или платнени връзки на лентата за прикрепване зад главата или около ушите

д) дръпнете долната част на предпазното покритие за лице за обща употреба така, че да покрие брадичката, без да открие носа

е) защипете носовия мост (ако съществува такъв) с двете ръце, за да го нагласите върху носа.

ж) след като наместите предпазното покритие за лице за обща, повече не докосвайте с ръце външната му страна. Всеки път, в който потребителят докосне предпазното покритие за лице за обща употреба, той трябва да измие ръцете си със сапун и вода или да използва дезинфектант за ръце

Сваляне на предпазното покритие за лице за обща употреба

 • Премахнете своите защитни ръкавици, ако това е приложимо
 • Измийте ръцете си със сапун и вода или използвайте дезинфектант за ръце.
 • Свалете предпазното покритие за лице за обща употреба като задържите задната част на еластичните или платнените връзки, без да докосвате предната част на предпазното покритие за лице.
Коментари: 0