Лихвите по потребителски кредити с 0,7 пр.п. спад през ноември

При жилищните кредити той е с 0,88 пр.п.

Лихвите по потребителски кредити с 0,7 пр.п. спад през ноември

Основният лихвен процент е 0,01% през ноември, като той запазва същото ниво спрямо месец по-рано и намалява с 0,01пр.п. на годишна база. Подобна зависимост се наблюдава и при ЛЕОНИА, а СОФИБОР за срочност 1 месец спада с 0,07 пр.п. до 0,3% през ноември. СОФИБОР за срочност 3 месеца достига 0,49%, като отбелязва спад с 0,17 пр.п. 


Доходността на ДЦК със срок 3 години нараства с 0,06 пр. п. до 0,51%, сочи лихвената статистика на БНБ, оповестена днес. 

Депозити 

Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата в лева спада с 1,04 пр.п. достигайки 1,42%, а по тези в евро - с 1,1 пр.п. до 1,19%. В сравнение с предходния месец  лихвеният процент по депозитите в лв. се увеличава, а този в евро - спада. 


При нефинансовите предприятия средният лихвен процент по депозитите в лева се понижава на годишна база до 0,81%, а в евро - 0,76%. 

Кредити 

При домакинствата средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с ноември 2014 г. с 0,70 пр.п. до 10,76%, а по тези в евро – с 1,56 пр.п. до 7,04%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0,88 пр.п. до 5,46%, а по жилищните кредити в евро – с 0,76 пр.п. до 6,02%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се понижава с 2,25 пр.п. до 5,67%, а по другите кредити в евро – с 2,23 пр.п. до 4,44%. 

На годишна база средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0,25 пр.п., а по тези в евро спада с 0,01 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0,14 пр.п., а по жилищните кредити в евро се увеличава с 0,07 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0,68 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0,34 пр.п. 

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове спада с 0,55 пр.п. до 11,77%, а по кредитите за потребление в евро – с 1,46 пр.п. до 7,85%. При жилищните кредити разходите в левове намаляват с 1.02 пр.п. на месечна база до 5.89%, а с 0,95 пр.п. до 6,52%. През ноември 2015 г. в сравнение с октомври 2015 г. разходите по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,28 пр.п., а по тези в евро – с 0,07 пр.п. 

При нефинансовите предприятия през ноември 2015 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2014 г. с 1.13 пр.п. до 5.15%, а по тези, договорени в евро − с 1.08 пр.п. до 5.08%.средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорен в левове се повишава с 0,01 пр. п., а за договорените в евро се наблюдава спад с 0,57 пр. п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се понижава с 1,41 пр.п., а по тези, договорени в евро − с 2,76 пр.п. 

Коментари: 0