Линията на бедност в България вече ще се определя по формула

Стойността на показателя за всяка следваща година не може да е по-нисък от предходната

Линията на бедност в България вече ще се определя по формула

Снимка: Economic.bg/ Архив

996 ~ 2 мин. четене
Министерството на труда и социалната политика предложи за обществено обсъждане нова методика, по която да се изчислява размерът на линията на бедност в България. Досега тя се определяше ежегодно от Министерския съвет по предложение на социалния министър, но промяната не се базираше на никакви обективни показатели.

Според новите предложения линията на бедност ще започне да се определя по данните от изследването „Статистика на доходите и условията на живот - EU SILC”, ежегодно провеждано от Националния статистически институт, съгласно методология на Eurostat.

Линията на бедност за дадената година ще се калкулира, като линията на бедност за предходната година, според  данните от изследването EU SILC, се умножи по индекса на цените на малка по състав кошница (ИЦМК) за декември дадената година към декември на предходната година. И данните за ИЦМК ще се предоставят от НСИ на социалния министър.

Текстът в законопроекта от социалното министерство посочва още, че какъвто и резултат да даде формулата за изчисления на линията на бедност, този показател не може да бъде по-малък от размера му за предходната календарна година. Размерът на линията на бедност ще се определя ежегодно до 31 август и ще важи за следващата календарна година.

Вносителят на законопроекта уточнява, че линията за бедност е монетарен показател за идентифициране на бедните в обществото и се използва при определянето на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определянето на конкретните мерки за социална защита и е база за определянето на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Предвижда се линията за бедност в България за следващата година да бъде определена през тази година в двумесечен срок след влизането в сила на новата методика.
Подкрепи Economic.bg