Мажоритарният собственик на „Свилоза“ подобри офертата си към малките акционери

След като КФН не допусна първото търгово предложение, „А.Р.У.С. Холдинг“ повиши цената със 17%

Мажоритарният собственик на „Свилоза“ подобри офертата си към малките акционери

Мажоритарният собственик на „Свилоза“ АД повиши със 17% предложението си към малките акционери в дружеството, опитвайки се да го свали от борсата. Преди две седмици Комисията за финансов надзор (КФН) издаде временна забрана на „А.Р.У.С. Холдинг“ АД да публикува търговото предложение към останалите акционери в свищовското предприятие за целулоза.

В обявлението на КФН към заповедта за спиране на процедурата по обратно изкупуване нямаше мотиви, но вероятно става въпрос именно за търговата цена, която според някои миноритарни акционери бе твърде ниска. Първоначално „А.Р.У.С. Холдинг“, собственост на Красимир Дачев, предложи цена на акция от 4.7 лв. за брой. Сега вече офертата е за 5.5 лв. за брой.

Обект на търговото предложение са 2 139 070 броя акции с право на глас, представляващи 6.74% от капитала и от гласовете в Общото събрание на „Свилоза“ АД. С новото предложение мажоритарният акционер ще трябва да плати общо 11.8 млн. лв., или с близо 2 млн. лв. повече от предишната оферта.

Предлаганата цена на акция е по-висока от справедливата цена, средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението и най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя и свързаните с него лица през последните шест месеца преди регистрацията на предложението, пише в мотивите към новата търгова цена.

Коментари: 0