2 месеца столичани ще плащат данъци и такси без комисионна

От 1 до 30 април дължимите суми могат да се внасят във всички клонове на Общинска банка

2 месеца столичани ще плащат данъци и такси без комисионна

Снимка: Стоян Йотов

268 ~ 1 мин. четене

Общинска банка продължава традицията да предоставя възможност на граждани и фирми да платят своите задължения към Столична община без комисиона за превод. Промоционалният период тази година е два месеца, от 1 март до 30 април и е за дължимите суми за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. Столичани ще могат да платят задълженията към общинския бюджет във всички поделения на Общинска банка.

Атрактивното предложение продължава и след 30 април 2016 г. Тогава задължения към Столична община ще се плащат на каса с намаление на стандартните такси и комисиони.

Допълнително удобство е възможността за безкасово плащане на двата вида задължения към Столична община, с карта в районните администрации към дирекция „Общински приходи” на общината или чрез виртуален ПОС, базиран на интернет страницата на Столична община. Отново без да се дължат такси и комисиони.

Откакто са въведени електронните плащания през виртуалните платформи, се наблюдава ръст на плащанията по този начин, като само за миналата година с 40% са се увеличили плащанията през ПОС устройствата”, сочат данните на Столична община.

Подробна информация за размера на своите данъчни задължения, гражданите могат да намерят в съответните отдели на Дирекция “Общински приходи” към Столична община, както и чрез електронна справка за дължими местни данъци и такси на интернет страницата на общината  - www.sofia.bg.

Коментари: 0