Минните компании ще похарчат $750 млрд. само заради един метал

Проблемът не е в количеството на лития в световен мащаб, а в достатъчно бързия му добив

Минните компании ще похарчат $750 млрд. само заради един метал

Нуждата на производството от литий нараства толкова бързо, че инвестициите в нови мини се прогнозират да са в размел между 350 и 750 млрд. долара. Дори и в момента търсенето на литий е много високо. Металът е основният компонент на батериите, които захранват телефоните и компютрите. Очаква се употребата на литий да нарасне заради все по-големия интерес към производството на електрически превозни средства.

Продажбите на тези превозни средства се очаква да се повишат от около 1 млн. в момента до почти 25 млн. през 2030 г. За да се случи това обаче, компании като китайската SQM и американската FMC ще трябва да осигурят лития, нужен за захранването на тели електрически автомобили и други видове превозни средства.

Проблемът не е в количеството на метала. Захранването на всички необходими устройства и превозни средства ще изисква единствено 1% от световните залежи на литий. Проблемът е създаването на мини, които са достатъчно бързи в добива, за да отговорят на търсенето на метала.

Освен това компании в Чили, които осигуряват половината от световната продукция на литий, ще трябва да ограничат работата си заради квоти, наложени от правителството, и да преговарят с екоактивисти и местни организации.

Коментари: 0