2 млрд. души в света живеят с $3 на ден

Броят на бедните в Европа расте заради бежанците

2 млрд. души в света живеят с $3 на ден

Броят на бедните хора в Европа продължава да расте, пише в доклада на Международната организация на труда за световната заетост и социалните прогнози за 2016 г.  Организацията обяснява това с нарастващия брой мигранти, пише CNBC.

През 2012 г.  над 300 млн. души в развитите страни са живели в бедност. Това нарастване на безработицата е свързано с увеличаващия се брой бежанци, които пристигнаха в Европа през последните няколко години.

И въпреки, че екстремните нива на бедност намаляха с повече от половина от 1990 г. насам, твърде много хора продължават да живеят в бедност по света.

Организацията изчислява, че почти 2 млрд. души живеят с по-малко от 3,10 долара на ден, което е 36% от нововъзникналия и развиващ се свят. Почти една трета от крайно бедните или умерено бедните хора в развиващите се страни всъщност имат работа. Причината е, че понякога трудът им е ниско платен, става въпрос за ниско квалифицирани професии и липса на защита.

Бедността остава най-висока в Африка и части от Азия, докато в Китай и голяма част от Латинска Америка броят на бедните хора намалява.

Жените и децата са най-засегнати от бедността. В развиващите се страни повече от половината от всички деца под 15-годишна възраст живеят в крайна или умерена бедност. В развитите страни 36% от всички деца живеят под относителния праг на бедността.

Изчисленията на Международната организация на труда показват, че са необходими 600 млрд. долара годишно, или близо 10 трилиона долара общо през тези 15 години, за да се изкорени крайната и умерената бедност в световен мащаб. 

Коментари: 0