Мобилни аптеки ще работят в градовете

Ще бъде създадена Национална аптечна карта

Мобилни аптеки ще работят в градовете

Снимка: Стоян Йотов

В населените места, където липсват аптеки, ще може да се откриват мобилни аптеки. Това се предлага в законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, съобщава Дарик. 

В мотивите за изменението на закона е посочено, че това е мярка за подобряване достъпа на пациентите до лекарствени продукти. Друг начин за подобряване на достъпа до услугите, предоставяни от аптека, е възможността за разкриване на аптеки, които се ръководят от магистър-фармацевт с по-малко от изискуемия стаж, както и от помощник-фармацевти в населени места с недостиг от аптеки. Към настоящия момент такива аптеки могат да се разкриват само в населени места без аптека.

Предвижда се създаване на Национална аптечна карта, чрез която ще се определят потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки и ще се идентифицират населените места, в които има недостиг от аптеки.

Законопроектът регламентира и мерки за наблюдение на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС), и за ограничаване на износа им, ако е установена липса или недостиг на територията на България през последните шест месеца или в списъка е включен само един лекарствен продукт от съответното международно непатентно наименование. 

Предвижда се да се изготвя списък с наблюдаваните лекарствени продукти от Експертен съвет към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Търговците на едро с лекарствени продукти ще са длъжни да уведомяват агенцията, ако планират да извършат износ на тези лекарствени продукти. 

Нови текстове предвиждат по изключение, при липса на алтернатива за лечение на конкретен пациент, разрешен за употреба в страната лекарствен продукт да може да се прилага извън одобрените с кратката характеристика на лекарствения продукт показания, при наличие на достатъчно научни основания за това.
Коментари: 0