МРРБ стартира онлайн анкета за цифрова реформа в строителния бранш

В рамките на проекта се предвижда изработването на стратегия и пътна карта със стъпки за реформиране на сектора

МРРБ стартира онлайн анкета за цифрова реформа в строителния бранш

Снимка: МРРБ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира онлайн анкета сред представителите на строителния сектор за цифрова реформа в бранша. Проучването е в рамките на проекта на „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, изпълнител по който е KPMG.

Целта е да се установи готовността за започване на цифрова реформа в строително-инвестиционния процес и въвеждане на строително информационно моделиране (СИМ/BIM). Представителите на бизнеса в сектора могат да се включат в анкетата до 15 декември 2020 г. Тя е достъпна ТУК.

Проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“ е финансиран от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия. В рамките на изпълнението му се предвижда изработването на стратегия и пътна карта със стъпки за реформиране на сектора чрез въвеждане на строително-информационно моделиране в целия строително-инвестиционен процес.

Ще се изготви и План за национална цифрова платформа за строителството, в който ще бъде определен стандартизиран формат на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки – необходими стандарти за въвеждане на строително-информационно моделиране, IT инфраструктура, споделени бази данни, съвместното им прилагане в съответствие с изискванията, въведени на европейския пазар.

Коментари: 0