Най-големите частни компании в енергетиката се обединиха в Национална камара

Целта е да се подпомогне диалога за реформите в енергийния сектор

Най-големите частни компании в енергетиката се обединиха в Национална камара
308 ~ 2 мин. четене

Най-големите инвеститори в енергийния сектор на България – Българската фотоволтаична асоциация, Българска ветроенергийна асоциация, Асоциация Хидроенергия, EVN България, ЕЙ И ЕС България, Енерго Про, Контур Глобал и ЧЕЗ България създадоха сдружение, което да представлява интересите на производителите и разпространителите на енергия.

Новата организация, наречена Национална енергийна камара, ще работи за внедряване, развитие и утвърждаване на добрите бизнес практики и политики за разработване и осъществяване на енергийни проекти при ясни, обективни и прозрачни критерии; модернизация на българския електроенергиен сектор и въвеждане на нови технологии и смарт-системи; устойчиво развитие на либерализиран електроенергиен пазар при ясни, прозрачни и предвидими правила; създаване на устойчива среда за диалог и сътрудничество между работодателите и публичните институции в национален и световен мащаб, подпомагане провеждането на държавната политика в областта на енергетиката; съдействие и обмен на информация с държавните органи, институции и ведомства, органите на местното самоуправление и местната администрация с оглед осъществяване на отраслов диалог и представителство по смисъла на чл. 7 от Закона за енергетиката, представителство при тристранното сътрудничество по смисъла на Кодекса на труда, при покриване на законовите критерии за представителност на сдружението.

Дружествата, обединени в камарата са един от най-големите работодатели в сферата на енергетиката.

Ръководството на камарата ще се осъществява от Общото събрание и Управителния съвет. В Общото събрание участват всички членове на сдружението, като всеки член има право на един глас. Управителният съвет се състои от осем членове, избрани от Общото събрание за четири години. Съветът се ръководи от двама председатели с мандат три години. За първи председатели на Националната енергийна камара бяха избрани Робърт Дик, председател на Управителния съвет на EVN България и Оливие Маркет, изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България.

„Целта на създаването на новата камара е да подпомогнем диалога за реформите в енергийния сектор. Преди година правителството започна прилагането на редица законодателни мерки, насочени към стабилизирането на сектора и реалният резултат от тях е видим. Уверени сме, че ние, работодателите в енергийния сектор можем да допринесем за по-нататъшното стабилизиране на сектора, въвеждането на либерализирания пазар и завоюването от енергетиката на мястото, което винаги й се е полагало – на стълб на българската икономика”, заяви Оливие Маркет.

„Като дългосрочен инвеститор в България, EVN винаги е подкрепяла интеграцията на страната в единния енергиен пазар на Европейския съюз. Тази интеграция е свързана с редица предизвикателства, каквото е предстоящата пълна либерализация на пазара. Най-добрият отговор на тези предизвикателства са експертните решения и прозрачността. Това ще бъде и приносът на Националната енергийна камара: споделянето на знания, опит и професионални решения“, заяви Робърт Дик.

Подкрепи Economic.bg