НОИ въвежда нов номер за клиентски запитвания

Справки, за които се изисква предоставяне на лични данни, не се извършват по телефона

НОИ въвежда нов номер за клиентски запитвания
808 ~ 1 мин. четене
Националният осигурителен институт (НОИ) въвежда единен телефонен номер - 0700 14 802, на който потребителите ще могат да отправят своите запитвания към институцията. Това ще разшири достъпът на клиентите от цялата страна и ще доведе до подобряване на качеството и ефективността на тяхното обслужване.

Гражданите могат да получат консултация по действащото социално-осигурително законодателство по отношение на краткосрочните парични обезщетения, пенсиите, административните услуги и сроковете за подаване на документи, всеки работен ден от 8.30 до 17.30 ч.

 По телефона клиентите могат да отправят своите запитвания относно наличието на информация за прекратени осигурители без правоприемник с предадени разплащателни ведомости в НОИ, както и за прилагането на европейските регламенти и международните договори в областта на социалната сигурност.

Потребителите могат да получат подробни указания за тяхното използване и да се информират за реда за получаване на Персонален идентификационен код (ПИК) и Идентификационен код на осигурител (ИКО) от НОИ.

Националният осигурителен институт напомня, че справки, за които се изисква предоставяне на лични данни, не се извършват по телефона. Информация, съдържаща лични данни, може да бъде получена дистанционно само чрез ЕГН/ПИК или БУЛСТАТ/ИКО през интернет страницата на института.

Телефонното обаждане на номер 0700 14 802 е на цената на един градски разговор за цялата страна. Обажданията от мобилни телефони се заплащат по тарифата на съответния мобилен оператор. До края на м. март ще бъде активен и досегашният номер 02/926 10 10.


Подкрепи Economic.bg