Нов електропровод ще свърже България и Гърция

Проектът е част от приоритетния електроенергиен коридор „Север-юг“ и е определен за национален обект и обект с национално значение

Нов електропровод ще свърже България и Гърция

Снимка: МРРБ

Одобрен е подробен устройствен план за изграждане на нова въздушна електропроводна линия на територията на Република България, с издадена заповед от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев. Трасето на електропровода ще свързва подстанциите „Марица-изток“ в България и „Неа Санта“ в Гърция, съобщават от МРРБ.

Проектът е част от приоритетния електроенергиен коридор „Север-юг“ и е определен за национален обект и обект с национално значение. Предвидено е въздушният електропровод да поддържа високо напрежение от 400 kV.

Енергийният проект представлява елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и ще бъде изграден на териториите на общините Симеоновград, Хасково, Харманли, Кърджали, Момчилград и Кирково. Изграждането на електропровода ще допринесе за увеличаване на електропреносните възможности на енергийната система в региона, както и на сигурността на обмена на електроенергия между двете държави.

Коментари: 0