Близо 30 хиляди са останали без работа за три месеца

Продължително безработните се увеличават, показват данните на НСИ

Близо 30 хиляди са останали без работа за три месеца

Снимка: Красимир Свраков

916 ~ 3 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните е 204 хил. души, като коефициентът на безработица е достигнал 6.3%. Така, според данните на Националния статистически институт (НСИ), само за три месеца без препитание са останали близо 30 хил. човека, а в рамките на едногодишната пандемия - над 55 хиляди.

Нарастването с близо 2 пр. пункта на безработицата в рамките на една година идва въпреки непрестанните обяснения на представители на предишната власт, че България е с най-либералните мерки по отношение на бизнеса и обществото, както и с работещи програми за подкрепа. Бившият премиер Бойко Борисов и здравният му министър Костадин Ангелов на няколко пъти посочиха, че целият свят говори за "българския модел" при справяне с коронакризата.

Сега данните показват, че близо 44% от хората без работа през първото тримесечие са продължително безработни - над една година. Под тази продължителност, за които може да се счита, че са жертва на правителствените мерки срещу COVID-19 пандемията, са 115.6 хил. души, или 56% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е нараснал с 2.7 пункта.

От общия брой на безработните лица 175.7 хил., или 86.1%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа, а 28.3 хил., или 13.9%, търсят първа работа.

През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 11.0%. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 13.1%, а при жените е 8.2%.

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 660.2 хил., от които 1 080.3 хил. (40.6%) са мъже и 1 579.9 хил. (59.4%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 256.0 хил., или 28.6% от населението в същата възрастова група.

Общ брой заети лица

През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 028.7 хил., от които 1 626.4 хил. мъже и 1 402.3 хил. жени. Коефициентът на заетост е 51.4%, съответно 57.7% при мъжете и 45.6% при жените.

През първото тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1 887.9 хил., или 62.3% от заетите лица, в индустрията - 962.1 хил. (31.8%), и в селското, горското и рибното стопанство - 178.7 хил. (5.9%).

От всички заети 3.5% (105.4 хил.) са работодатели, 6.4% (193.6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89.6% (2 714.9 хил.) - наети лица, и 0.5% (14.8 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите лица 2 070.2 хил. (76.3%) работят в частния сектор, а 644.7 хил. (23.7%) - в обществения.

През първото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

 Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 940.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.9% (71.0% за мъжете и 62.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.5% (40.4% за мъжете и 32.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.7%, съответно 76.2% за мъжете и 67.2% за жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 587.4 хил., или 63.1% от населението в същата възрастова група (68.6% от мъжете и 58.0% от жените).

Коментари: 0